На головну

Охорона праці

сторінка 40

Каталог - Охорона праці на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
додаток
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Що працюють під тиском.
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Критерії оцінок на заліку по навчальній практиці
Керівництво практикою
Організація і проведення практики
Вимоги до формування програм навчальної практики
Охорона праці
Протипожежна безпека.
Охорона навколишнього середовища.
Техніка безпеки.
Цивільний захист.
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ
Вступ
станом на 00.00.0000
АКТ-ПРИПИС № ________
Основні написи для будівельної документації
Приклади заповнення основного напису конструкторських документів
Критичний аналіз технологій бездротового зв'язку
Зразок перенесення таблиці
Наявність елементів дипломної роботи (проекту)
Оформлення ілюстрацій і додатків
Правила оформлення пояснювальної записки
Вимоги до оформлення проекту
Захист дипломного проекту
Титульна сторінка
завдання
До дипломного проекту
Основні написи для конструкторських документів
НА дипломне проектування
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ
Основна частина
І підготовки дипломного проекту до захисту
Завдання на дипломне проектування
Освітній стандарт вищої
нормативні посилання
Визначення витрат на здійснення заходів щодо охорони праці.
Оцінка ефективності заходів з охорони праці
Фінансування охорони праці
Проведення інструктажів з питань охорони праці
Тема 1. Виробниче середовище та її вплив на людину
Стан охорони праці в Україні та інших країнах
Гігієнічна класифікація праці
Охорона праці жінок
Охорона праці неповнолітніх
Основні законодавчі акти про охорону праці
Вимоги безпеки до організації робочих місць
Безпека технологічного процесу
Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження
Система управління охороною праці
Вивчення питань охорони праці в навчальних закладах
Навчання з питань охорони праці
Комісія з питань охорони праці підприємства
Служба охорони праці підприємства
Безпека технологічного обладнання
Знаки безпеки і сигнальні кольори
Вплив шкідливих речовин на організм людини
Нормування шкідливих речовин
Оцінка умов і стану охорони праці
Фізіологічні особливості різних видів діяльності
Законодавство в галузі гігієни праці
Захист від шкідливих речовин на виробництві
Вплив параметрів мікроклімату на організм людини
Методи аналізу виробничого травматизму та профзахворюваності
Основні причини виробничого травматизму і профзахворюваності та заходи щодо їх попередження
Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату
Оптимальні і допустимі норми температури, відносної вологості і швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень
Нормалізація параметрів мікроклімату
Вступ
бібліографічний список
ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Нормативно-правові документи з охорони праці
програма ОБЖ
Промислова безпека.
НС техногенного характеру.
Надання першої допомоги при переломах кісток.
Що таке електротравма. Види електротравм. На які ступеня поділяються електротравми.
Загальні вимоги для запобігання пожежі. Визначення і терміни.
Що таке газонебезпечних робіт, які газонебезпечні роботи виконуються за нарядом-допуском і без нього.
Охорона праці - терміни і поняття.
Причини гострих кровотеч. Надання першої допомоги при кровотечах.
Вимоги до рятувальних мотузках і поясів. В які терміни проводяться випробування рятувальних мотузок і поясів, як оформляються результати випробувань.
Фізико-хімічні властивості води. Агрегатні стани води. Стан насичення.
Надання першої допомоги при переломах хребта.
Які професійні захворювання можуть виникнути при роботі з електрообладнанням.
Організація охорони праці.
Класифікація пожеж за типом. Первинні засоби пожежогасіння.
Порядок підготовки котла (технологічної установки) до розпалюванні. Перехід на резервний вид палива.
Протипожежний інструктаж. Його види.
Івашків Л.Я., к.б.н., доц.
У чаші справедлівості чайний настій перемішується и становится однаково для всіх - справедливо и чай становится однаково насіченім.
Оздоровчі Властивості фіточаїв
Висновки
! Застосування вітамінізованіх шипучих напоїв та киснево коктейлів у харчуванні туристов
Інновації у оформленні та подачі функціональніх напоїв
Оцінка біологічної цінності фруктово-ягідного смузі з м'яти
Львів - 2013
Та вітамінніх коктейлів на їх Основі
Порівняльні Властивості хлорофілу та гемоглобіну
Розробка технологій смузі на основе різної сировини
Зелені Коктейлі - новий вид оздоровчих смузі
Висновки
Оцінка біологічної цінності яблучно-лимонного коктейлю зі спіруліною
Для студентів заочної форми навчання
пластичні матеріали
приклад 5
приклад 8
Рішення.
Рішення.
Рішення.
приклад 9
Рішення.
Рішення.
Рішення.
приклад 12
Порядок звітності та захисту
перелік питань
порядок оформлення
Порядок виконання контрольної роботи
перелік завдань
Практична частина
Заходи з охорони праці
Реклама - це вид комунікацій, що здійснюються за допомогою різних технічних засобів і способів поширення комерційної та іншої інформації.
Розрахунок виробничих площ
Рекомендована тематика курсового проектування
Завдання курсового проектування
Визначення річних обсягів робіт
Розробка технологічного процесу ТО і ТР редуктора
Розробка технологічного процесу Д-1
Розробка технологічного процесу слюсарно-механічного ділянки
Приклад технологічного процесу по ТО двигунів
Д- нормоване відстань між торцями автомобіля (1,5-2), м; Vк- швидкість пересування на конвеєрі, хв.
Технологічний процес ремонту інжекторних двигунів ВАЗ
Схема технологічного процесу заміни масла в коробці передач
Схема технологічного процесу заміни масла в двигуні автомобіля
Схема поточного ремонту системи живлення газобалонних автомобілів
Розробка технологічного процесу ТО і ТР
Список використаних джерел
Визначення площі зон очікування і зберігання
Підбір технологічного обладнання
Безробіття і її соціально-економічні проблеми
Також доцільно проведення сегментації ринку праці шляхом його поділу на внутрішній і зовнішній.
Попит на робочу силу формується під впливом економічної кон'юнктури, фази економічного циклу, під впливом НТП.
Тема 7. Державне регулювання зайнятості населення та ринку праці.
контрольної роботи
Структура персоналу за категоріями
Вихідні дані для практичної частини
Калачов, В. К.
Аналіз структури персоналу по категоріям
Структура вікового складу персоналу
Показники руху персоналу
премія Е. Демінга
Європейська Модель Ділового Досконалості
Національна премія США за якістю імені М.Болдріджа
ПЕРЕЛІК нормативів, що містять перелік, форми подання виконавчої документації і правила їх заповнення
Удосконалення організації праці.
Атестація кадрів.
Управління діловою кар'єрою.
Професійна орієнтація і соціальна адаптація.
Професійна освіта і навчання персоналу.
Відбір і найм персоналу.
Система управлінням персоналу.
Вступ
Формування розташування співробітника до організації
Завдання і функції кадрових служб
Управління процесом входження людини в організацію
Кадровий потенціал. Кадровий цикл. моніторинг персоналу
Сучасні методи оцінки персоналу
Оцінка за результатами діяльності.
Оцінка за діловими якостями.
Соціальний склад партії і її електорат
Створення партії. 1898 придатна I з'їзді в Мінську. Був розроблений Маніфест про створення партії. Газета «Іскра».
ліберальні партії
Російська соціал-демократична робітнича партія - РСДРП
евакуація
природна вентиляція
Організація першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві.
Організація безпечного виконання робіт з підвищеною небезпекою та робіт, на проведення яких потрібно наряд-допуск.
Поняття практичної техніки безпеки.
Витрати організації: їх поняття і угрупування
Облік інших витрат організації
Розкриття інформації про витрати в бухгалтерській звітності
Облік витрат по звичайних видах діяльності за економічними елементами
Діюча система обліку витрат по звичайних видах діяльності


перша | Попередня | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати