На головну

Охорона праці

сторінка 26

Каталог - Охорона праці на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Форми колективної роботи при виконанні комплексних дипломних проектів
Графік захисту дипломних проектів
The summary
Устаткування для випічки
Метеорологічні умови виробничих приміщень
Спеціальне розслідування НС
Порядок повідомлення про ПЗ та розслідування причин.
Методичні вказівки
Поширення шуму в акустичному середовищі
Організація пожежної охорони на підприємствах
Типи людей і БЖД.
Страйки.
Відсторонення від роботи
Порядок виплати зарплати. відп-сть за порушення термінів виплати зарплати.
Огляд літературних джерел
Комунальна гігієна
Питання 24. Загально системи і комплекси стандартів
Питання 40. Звільнення працівників при припиненні допуску
Організація режиму праці та відпочинку при роботі з ПК
Дайте класифікацію приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. 9 сторінка
І світильників
Розподіл часу за модулями и змістовімі модулями
Методи професійного відбору
Методи захисту від вібрації на шляхах поширення і в джерелі виникнення.
теплові розрахунки
Тестові завдання для контролю засвоєння матеріалу
Поняття системи правовідносин трудового права
Будівель і споруд, побутових і допоміжних приміщень
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.
завдання
Видача автомобіля замовнику
Контроль якості кладки.
Розділ 1. Область застосування.
Вступ.
ДІПОМЕТ
Додаток 2
Вимоги безпеки перед початком роботи
Приміщення та екран
Кафедра ТУРИЗМУ І СЕРВІСУ
Розрахунки теплових процесів.
Тестові завдання для перевірки вихідного рівня знань
Правила експлуатації та техніки безпеки
Translate the following sentences into English.
Translate the following word combinations
Вихідні дані для розрахунку показників ефективності проекту
НС природного характеру
засоби електробезпеки
Вибухозахист обладнання і виробництв
Змінена редакція, Змін. № 1).
Теоретична частина
Обґрунтовано необхідність заземлення нейтралі У чотирипровідних мережах
ВИКОНАТИ АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ У мережах із заземленою нейтраллю
Питання 24. Система управління охороною праці та пожежною безпекою. Обянності майстра
Сертифікація технічних пристроїв
ПДУ впливу періодичного магнітного поля частотою 50 Гц
Методи захисту від електр.полей
Вимоги безпеки до технологічних процесів
Критичні умови, необх для метушня горіння
Навчання та інструктажі з техніки безпеки
Особливості попроцессного методу калиулірованія собівартості
Питання 91. Порядок вирішення колективних трудових спорів
Довідку про наявність (відсутність) судимості і (або) факту кримінального переслідування або про припинення кримінального переслідування за реабілітуючими підставами
Витрати на освітлення
Підстави розірвання трудового договору з ініціативи працівника
Питання 50. Робота в нічний час
Нормативні акти про охорону праці, что діють у межах підприємства
Перелік питань, що підлягають розробці
Введення 5 сторінка
завдання
Закріплення тим, формування творчих колективів
Рецензування дипломних проектів
ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІКУ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
Причини пожеж на підприємствах.
Рекомендації для профілактики і зняття зорового стомлення
Вимірювання високих концентрацій аерозолю
Евакуація людей з будівель
НАДАТИ ПЕРШУ ДОПОМОГУ ПОСТРАЖДАЛОМУ ВІД ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ
ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ ПРИ ВИКОНАННІ ШТУЧНОГО ДИХАННЯ І НЕПРЯМОГО масажу серця
Тема доповіді та презентації.
Питання 50. Іонізуюче випромінювання.
Питання 30 Причини нещасних випадків
Види колективних угод
Тестові завдання для перевірки вихідного рівня знань
І ТРУБ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ 4 сторінка
Теплообмін людини з середовищем
Особливості регулювання праці осіб, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них районах.
Пон-е матеріальної відп-сті сторін ТД, відмінність.
Громадський контроль за дотриманням зак-ва про працю. Захист труд.прав раб-ков профспілками.
ТВЕРДІ ВІДХОДИ
Забезпечення права працівників на охорону праці.
Доплати і надбавки до зарплати.
Строковий трудовий договір.
Зміна істотних умов ТД
Лекція № 1
ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ
Перелік тем, рекомендованих для навчально-дослідної роботи студентів (УИРС).
РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ
Страви з тушкованого м'яса і субпродуктів.
Платежі за забруднення навколишнього середовища.
Порядок розслідування та обліку НС невиробничого травматизму (НТ)
Нормовані параметри природного і штучного освітлення
Перелік питань, що підлягають розробці
Страхування відповідальності за заподіяння шкоди при експлуатації ОПО
Індивідуальні засоби захисту
Розрахункове завдання №1
Питання 89. Розгляд трудових спорів у комісіях
Яке призначення, принцип дії і область застосування занулення?
Питання 51. Режим робочого часу
Тарифні коефіцієнти і тарифні ставки (оклади)
Питання 56. Поняття заробітної плати
організація праці
Показники якості продукції за кількістю характеризуються властивостей
Загальні дані
Критерії випробувань дослідних зразків. розділ 3
Питання 53. Облік робочого часу
Питання 37. Звільнення працівників за вчинення
Мета та завдання УЧБОВОЇ, ВИРОБНИЧОЇ І ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК
інструкційна карта
Обов'язки адміністрації установи.
Вентильна схема захисного відключення.
Статична електрика
конкретні цілі
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
завдання
Тема 9. Правове регулювання заробітної плати
Керівництво дипломним проектуванням. консультації
Страхування від нещасних випадків.
Перелік питань, що підлягають розробці
Перелік питань, що підлягають розробці
Професійний відбір операторів технічних систем
Група хімічних факторів ділиться на такі підгрупи.
Основні шкідливі і небезпечні виробничі фактори
Тепловий баланс людини і навколишнього середовища, параметри мікроклімату. Нормування мікроклімату.
Федеральний закон Російської Федерації від 10 січня 2002 N 7-ФЗ
АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА
Вихідні знання та вміння
Сировина і допоміжні матеріали
Перелік питань, що підлягають розробці
Суть методів аналітичного контролю.
Глава 4. Пожежна безпека
Поняття робочого часу
Фактори, що впливають на небезпеку ураження людини електричним струмом.
Перегрупування ваги тіла
тремтіння зображення
бібліографічний список
Порядок розрахунку заземлювача методом коефіцієнта використання.
Вступ
Змінена редакція, Змін. № 1).
Тема 6 Робочий час і час відпочинку
Питання 19. Форми підтвердження відповідності
Вимоги безпеки після закінчення роботи
Охорона праці і навколишнього середовища.
Питання 49. Понаднормова робота
Питання 60. Відрахування із заробітної плати працівників
Питання 27. Звільнення при скороченні чисельності
Питання 80. Поняття охорони праці в РФ
Питання 36. Звільнення працівників за втрату довіри
Засоби індивідуального захисту від впливу отруйних речовин.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
І обліку.
Розслідування причин аварій на ОПО
Протокол № __ «____» ______ 2012 р
Введення 6 сторінка
Поняття, види і способи терморегуляції організму (рівняння теплового балансу).
Сертифікація підприємств на відповідність вимогам охорони праці.
Способи збільшення пожежної безпеки
Складання бухгалтерського балансу
Тестові завдання для контролю засвоєння матеріалу
І ТРУБ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ 1 сторінка
Мова російська.
Підготовка до захисту і захист дипломних проектів
Будівель і споруд, побутових і допоміжних приміщень
Рецензенту дипломних проектів
ВСТУП
Електроустановки напругою вище 1000 В в мережі з ізольованою нейтраллю
Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
Інформація в БЖД, 4 ситуації в потоці інформації, що впливають на БЖД.
Відповідальність посадових осіб за порушення труд.зак-ва.
Питання 4. Етапи формування якості продукції та особливості для ВВСТ
КВИТОК № 10
Загальні вимоги безпеки виробничого устаткування і технологічних процесів.
РОЗРОБИТИ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД СЛУЧАЙНОГО ДОТИКИ До ТОКОВЕДУЩМ ЧАСТИН
РОЗРОБИТИ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД НЕБЕЗПЕКИ ПРИ ПЕРЕХОДІ вищої напруги на нижчу СТОРОНУ
завдання
ВИКИДИ В АТМОСФЕРУ
Цілі і завдання управління охороною праці.
Додаток 2
НОРМУВАННЯ ОСВІТЛЕННЯ
Перелік питань з фармакології, патологічної фізіології,
Введення 3 сторінка
Загальні принципи захисту від енергетичних впливів
Тестові завдання для перевірки вихідного рівня знань
Заходи щодо пожежної
Студента ______ автомеханічного ___ факультету І. І. Іванова
Техніка безпеки і охорона праці
Основні агрегати установки і їх призначення.
Матеріальна відповідальність працівника перед роботодавцем
Потерпілому або довіреній особі.
ЗВІТНІСТЬ ПО ПРАКТИЦІ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


перша | Попередня | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати