На головну

Педагогіка

сторінка 229

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Контрольна робота
Приблизний перелік практичних
Проект учасниці регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу «Лідер 21 століття», Волкової Юлії, номінація: лідер від 14 до 18.
Физминутку
Організаційний момент.
Спілкування з учнями.
Про дисципліну.
Правила для вчителя
для встановлення відповідності рівня кваліфікації педагогічних працівників за посадою «учитель» вимогам, що пред'являються до першої кваліфікаційної категорії
Навчальна програма-ТРЕНІНГ
занятіе.5 годин.
Л.С. СИСОЄВА
Повага права клієнта на прийняття самостійного рішення на будь-якому етапі спільних дій
Конфіденційність співпраці соціального працівника і соціального педагога з клієнтом
Ухвалення людини таким, яким він є
Соціальна активність, мобільність і гнучкість
компетентність
Повнота інформування людини про заходи в його інтересах діях
Відповідальність соціального працівника і соціального педагога за результати своєї діяльності
Етичну поведінку по відношенню до взаємодіє організаціям
Міжнародна декларація етичних принципів соціальної роботи. Міжнародні етичні стандарти соціальних працівників, 1994 р
Етичну поведінку по відношенню до людей, які користуються соціальними послугами
Етичну поведінку по відношенню до професії соціального педагога та соціального працівника
Порядність соціального працівника і соціального педагога у взаємодії з клієнтом
Соціальна справедливість і гуманізм
Людська гідність та толерантність
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ екзістенціалах БУТТЯ ЯК комунікативного простору РОЗУМІННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ
Екзістенціал турботи як спосіб вкорінення людини в бутті
Етика як стрижень буття
екзістенціал радості
РОБОЧА ПРОГРАМА
Запитування в контексті темпоральности життя;
Деморалізація індивіда як поглинання його суспільством в культурі XX-XXI ст.
Етика і тоталітаризм ХХ століття
Сексуальна революція і етика
функції моральності
Екзистенціальний вакуум і цінності сенсу життя
Основні змістоутворюючі феномени духовного буття
V не наражатися тортурам, і жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню;
А. ЗНАЙОМСТВО
оцінка результатів
Інструкція
Інструкція
Інструкція
Інструкція
Інструкція
Будь постійний в сексуальних відносинах і шлюбі.
ТЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ ділового спілкування
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КЕРІВНИКОВІ КОЛЕКТИВУ
А) ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗ
Основні вимоги до керівника колективу
Г. Кантовский ПРАВИЛА ВЕЛИЧІ ДУШІ
Б. ПРАВИЛА хорошого тону за столом
Б) МАКІЯЖ
Завдання по темі
Подарунки та сувеніри.
Е) ЯКЕ ВРАЖЕННЯ ВИ ВИКОНУЙТЕ ПРИ КОМУНІКАЦІЇ
З) ВЕРБАЛЬНИЙ ОБРАЗ
Г) ОДЯГ і ВЗУТТЯ
Хід уроку
Пропонована установка
На початку уроку поясніть дітям, що коробка, оформлена у вигляді подарунка, порожня. Просто сьогодні вона буде для нас символом всіх тих подарунків, які ми отримуємо щодня.
Хід уроку
Праця як джерело духовності.
Притча про силу бажання
Пропонована установка
Від мене виходить тільки хороше, і тільки хороше приходить до мене.
Основні педагогічні принципи
Розкрийте сутність саморозвитку як процесу, охарактеризуйте форми саморозвитку.
Поясніть сутність гуманістичних засад самопізнання.
Розкрийте аксіологічні засади самопізнання.
Дайте інтерпретацію концепції і програми курсу Самопізнання.
Розкрийте мету і завдання курсу самопізнання.
Дайте інтерпретацію сучасних концепцій людинознавства.
Обгрунтуйте самопізнання як умова самореалізації особистості.
Визначте особливості професійного самопізнання педагога як умови успішності педагогічної діяльності.
Розкрийте сутність дитячо-батьківських відносин, поясніть їх ієрархію, конструктивність, гармонію.
Поясніть сутність способів і засобів самопізнання. Відповідь обґрунтуйте прикладами.
Поясніть в чому полягає ціннісне ставлення до культури, історії і культурної спадщини. Відповідь поясніть прикладами. Перерахуйте вічні цінності людства.
Обгрунтуйте місію сім'ї як джерела любові і тепла. Поясніть значимість родинних зв'язків у житті людини.
Розкрийте сутність любові як джерела розвитку особистості. Поясніть значення потреби в любові і способи її реалізація.
Розкрийте сутність і особливості психології самопізнання.
Поясніть сутність самопізнання в казахському світогляді.
Розкрийте причини актуалізації проблеми духовно-морального виховання особистості як відповіді на виклики часу.
Обгрунтуйте значення педагогічної антропологія К. Д. Ушинського для розвитку Самопізнання.
Опишіть еволюцію ідей самопізнання в історії світової філософської думки. Відповідь Ілюструйте порівняльною таблицею.
Характеристика професійної діяльності того, хто навчається під час виробничої практики
Про роботу студента-практиканта
Завдання № 1
Знайомство з нормативною документацією, яка регламентує організацію діяльності в таборі
Завдання № 11
Методист - керівник практики від педагогічного коледжу ______________________
Самоаналіз проведених заходів в обраній сфері діяльності
Розробка і проведення заходів в обраній сфері діяльності
Аналіз проведених заходів в літньому таборі
I. Особливості оплати праці та окремих категорій педагогічних працівників.
II. Особливості обчислення місячної заробітної плати вчителів у залежності від обсягу навчального навантаження.
Порядок процедури проведення відомчої реєстрації.
III. Особливості обчислення заробітної плати викладачів освітніх організацій, що реалізують освітні програми середньої професійної освіти.
Існують різні техніки постановки питань для всебічної підтримки навчання учнів. Перерахуйте їх
Зіставте підходи до навчання і вчених, що розробляють теоретичні основи цих підходів
Визначення з колонки Б.
ГЛАВА II. ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА
Відповідь проста: тому що вони вибрали в той момент саме таку поведінку.
Крок 3: Вибираємо техніку екстреного втручання в момент порушення дисципліни.
Крок 5: Включаємо в процес виховання батьків. 4 сторінка
Крок 5: Включаємо в процес виховання батьків. 2 сторінка
Крок 5: Включаємо в процес виховання батьків. 1 сторінка
Крок 4: Розробляємо стратегію підтримки для формування самоповаги.
види ризиків
Діти підліткового віку
старшокласники
Молодший шкільний вік
Ранній і дошкільний вік
Психологічні особливості дітей і підлітків групи ризику
Соціально-педагогічна робота з дітьми та підлітками групи ризику
Додаток до Таблиці 1
Приклади відхиляється від норми поведінки, що призводять до важковиховуваних.
Девіантної поведінки.
На профілактику девіантної поведінки
Психологічний КВН (45 хвилин)
Діагностика девіантної поведінки дітей та підлітків
C важкими дітьми і підлітками в школі
Основні напрямки роботи з важкими дітьми і підлітками в школі
Дитина і засоби масової інформації
Бродяжництво. Чому це відбувається?
Б. Наркоманія.
В. Проституція
Алкоголізм, наркоманія, проституція, - як форми прояву девіантної поведінки дітей.
Девіації як соціально-педагогічна проблема.
Девіантна поведінка.
Мета дослідження.
Л6- Моделі і алгоритми навчальних систем
Методи шкалювання при оцінці знань
Методи і моделі оцінки рівня знань.
Моделі педагогічного тестування
мотивація
Опис роботи.
Синдром Лежена (синдром "котячого крику") пов'язаний з хромосомними порушеннями ......
Список методичної та наукової літератури
психометричні оцінка
Концептуальне виклад професійного досвіду
ДІТИ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ
Корекційна робота з подолання тахілалія
Класифікація різновидів тахілалія
Медико-педагогічні заходи щодо подолання браділалія.
Симптоми і причини тахілалія.
Симптоматика і причини браділалія.
Порівняльний аналіз термінів.
Методика корекційної роботи Алмазова
Запальні захворювання гортані. Профілактика і корекція порушень голосу.
Методика корекції порушення голосу І.І. Панченко
Методика корекції порушень голосу Є.В. Лаврової
Підготовка до артикуляційних вправ.
Ринолалія і рінофоніі. Порівняльна характеристика порушень, класифікація рінофоніі.
Корекція порушень голосу при рінофоніі.
Фізіологічні і патологічні показники неплавний мови
Особливості виховання дитини з ітераціями, їх раннє виявлення і усунення.
Значення Гиперсензитивность фаз мовного розвитку для виникнення порушення темпу і ритму.
Розвиток ритмічної здібності та її компонентів в онтогенезі. Прояв ритмічної здібності в різних видах діяльності.
Темп як прояв ритмічної здібності
Значення медичного, психотерапевтичного впливу в подоланні порушень голосу.
Загальні підходи до організації та утримання корекційної роботи з відновлення голосу.
Медичний напрям вивчення стану голосового апарату і голосоутворення.
Логопедическое напрямок вивчення стану голосового апарату.
м'язи гортані
хрящі гортані
Особливості психічного статусу хворих з порушенням голосу.
Гіпертонусная дисфония
Порушення голосу центрального характеру.
Порушення голосу периферичного характеру.
Освіти або пухлини гортані доброякісні.
Периферичні органічні порушення.
Органічні порушення голосу.
Голосовий апарату і голосообразующего функція гортані
Акустичні параметри голосу
Методи і прийоми навчання дошкільнят
додаток 3
додаток 5
Дякуємо за участь у нашому анкетуванні !
додаток 6
Заходи щодо забезпечення засобами індивідуального захисту.
організаційні заходи
На 2014-2017годи.
ДІЙ СТОРІН УГОДИ
I. Загальні положення
УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
V. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА НОРМИ ПРАЦІ
IX. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ, КОМПЕНСАЦІЇ
І ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ЗАКРІПЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КАДРІВ
VII. УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ
VI. Робочий час І ЧАС ВІДПОЧИНКУ
Аналіз матеріалів натурних спостережень.
Вступ
Садівник ».
Ігри дискусії.
Ігри на взаємодію і згуртування
Статуя любові ».
Колектив як об'єкт і суб'єкт виховання


перша | Попередня | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати