На головну

Охорона праці

сторінка 23

Каталог - Охорона праці на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Квиток № 17
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ переносити матеріали на носилках по сходах і драбинах.
технічна характеристика
Загальні Відомості
Відповідальність, повноваження та обов'язки на рівні організації
Виготовлення Моточні виробів (котушок індуктивностей і трансформаторів), резисторів і конденсаторів.
КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ протипожежної профілактики
Способи захисту вібрацій: колективні та індивідуальні
Основні функції служби охорони праці підприємства, організації.
Відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю працівника при виконанні ним трудових обов'язків
Дослід 2. Дослідити спектральний склад шуму за допомогою ИШВ-1.
І зовнішніх установок
МІКРОКЛІМАТ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА
Принцип дії гальмівного циліндра.
Призначення, пристрій і робота механічного ножного гальма.
Порядок забезпечення та видачі працівникам спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту. Порядок їх зберігання і використання. (ТК ст.221)
Норми праці та їх види
Структура позначення стандартів ССБТ
Шум як шкідливий виробничий фактор
Характеристика підстав припинення трудового договору за статтею 36 КЗпП.
Порядок укладення трудового договору.
Структура служби охорони праці та організація охорони праці на сх підприємствах.
Заходи безпеки при роботі в приміщеннях акумуляторних батарей.
Загальні вимоги до РОЗМІЩЕННЯ ВАНТАЖУ на складах
ІЗОЛЮЮЧІ електрозахисних засобів
Вимоги пожежної безпеки при проведенні тимчасових вогневих робіт
механічна вентиляція
Захист від шуму
Характеристика шумів і видів вібрацій.
Медика профілактичні заходи.
під лещат
З охорони праці
Аналіз прямих і непрямих витрат
Область застосування робочої програми
ТЕМА: «Розбирання автомобілів і агрегатів».
Принципи раціоналізації трудових процесів
Класи робіт за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.
Охорона праці жінок та молоді
Вимоги щодо забезпечення безпечних умов праці при роботі з комп'ютерами
Організація охорони праці на підприємстві
квиток №13
Діелектричні калоші перевіряються на електричну міцність
Класифікація нещасних випадків і професійних захворювань
забезпечення електробезпеки
Вступ
Обов'язки працівника при виникненні пожежі в електроустановці.
Основні принципи забезпечення охорони праці
Шкідливі хімічні речовини.
Охорона праці 12 сторінка
притири
Система трудового права.
Основні терміни та визначення дисципліни АРМ.
Навички, вміння, універсальні і професійні компетенції навчальної практики
Результати дослідження 2 сторінка
Юридична відповідальність за порушення трудових прав жінок і осіб з сімейними обов'язками
I. Законодавчі та інші основоположні
Охорона праці 6 сторінка
Адміністративна відповідальність за порушення вимог промислової безпеки
Правила накладання джгута.
Стан повітряного середовища виробничих приміщень. мікроклімат
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ безпечної експлуатації ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Шкідливі І НЕБЕЗПЕЧНІ ФАКТОРИ РОБОЧОЇ СЕРЕДОВИЩА
Електричний розрахунок повітряних і кабельних ЛЕП
Міжнародно-правове регулювання праці.
ТЕМА 8. Контрактна система трудового найму
Дія шкідливих речовин в реальних умовах
Методи вивчення виробничого травматизму.
Класифікація допоміжних приміщень за призначенням.
Перелік питань для підготовки до контрольної роботи та підсумкового
квиток 15
Охоронна зона підземних кабельних ліній (до 1000В; вище 1000В).
Оформлення графічної части проекту
Методи аналізу виробничого травматизму.
Тел. / Факс: (044) 458-00-66; 456-64-58 E-mail: publish@kneu.kiev.ua
Карданна передача. Призначення, принцип роботи.
Частина 1.
Вимога техніки безпеки при зчепленні тягача і тролейбуса.
Комплекс стандартів (код системи ГСС)
Виробничий травматизм і професійні захворювання
В.П. Лушпи
Організація виробничого контролю
Вентиляція виробничих приміщень
Приклади тестових І КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОМІЖНОЇ атестації
Тема 9.2: «Технології соціальної роботи в установах охорони здоров'я» - 2 години
Нормативні та інші акти
Вплив вібрації на працюючих.
Електробезпека
Організація робіт відряджених працівників.
Стіни. Класифікація. Деталі кріплення і стики стінових панелей.
Фактична оцінка стану умов праці на робочому місці
Недоступність струмоведучих частин ЕУ
На комутаційних апаратах.
ПРОФЕСІЙНИХ захворювань на виробництві
Правова охорона навколишнього середовища на стадіях виробничого процесу
Дистанція між тролейбусами під час руху і на зупиночних пунктах.
порядок розрахунку
Форма наглядової листа при методі моментних спостережень
Працівники та їх довірені особи
Ідентифікація небезпек і оцінка ризиків
Загальні поняття сучасної теорії систем управління
Оцінка класу умов праці за показником ТНС.
Санітарно-побутове забезпечення на виробництві.
І профілактики
Екзаменаційний білет № 28
Мінімальні відступи до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою
Розрахунок інтенсівності електромагнітного поля на робочому місці
Вивчення технологічних процесів виробництва продукції
Колективні переговори та їх правове регулювання.
Гарантії і компенсації за роботу у вихідні дні, державні свята і святкові дні.
Порядок виконан роботи
ТЕМА 1.3. Основні принципи забезпечення охорони праці
Вступний інструктаж з охорони праці
ТИМИ контрольно РОБІТ
Вибір трансформаторів на підстанції
Тема 4 Пожежна безпека в будівництві
Тема 4.3 Засоби гасіння пожеж
Тема 1.4.Травматізм і захворюваність на виробництві
Види шумів і їх оцінка
Економічні наслідки та матеріальні витрати на забезпечення БЖД
Перша медична допомога при кровохарканні, кривавої блювоти, підозрі на внутрішньочеревна кровотеча.
Картка обліку вступного інструктажу з безпеки праці
Особливості нормування праці в різних типах організації виробництва
Обов'язки власника щодо створення здорових і безпечних умов праці в організації.
квиток №8
квиток №29
Критерієм екологічності є
Двері на шляхах евакуації з виробничого приміщення повинні відкриватися
Принципи, методи і засоби боротьби з шумами
Пожежна сигналізація і зв'язок. Автоматична пожежна сигналізація
Правові джерела забезпечення здоров'я і безпеки людини на виробництві
Умови праці
Пожежна безпека
РОЗДІЛ 1
Екзаменаційний білет №11
література
Нормування напруги Дотик
При необхідності, склад повітря можна визначити в спеціалізованих лабораторіях шляхом аналізу проб, набраних в виробничих приміщеннях.
Світильники переносні.
Предмет трудового права
Результати дослідження 5 сторінка
Співвідношення трудового права з іншими галузями права.
Розрахунок допустимого часу робіт при електромагнітному віпромінюванні
Поняття матеріальної відповідальності працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю.
Державний нагляд і громадський контроль за виконанням правил і норм охорони праці.
Пожежна безпека
Вимоги безпеки перед початком роботи
Вибір КРУ для ДПП
Норми праці та відрядні розцінки.
душові
ДОСТРОКОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ПЕНСІЇ
Компенсації за важку роботу і роботу з шкідливими або небезпечними умовами праці.
Робота на кабельних лініях в підземних спорудах.
Законодавчі акти з охорони праці, їх класифікація. Система стандартів безпеки праці (ССБТ).
Характеристики та норми шуму на робочих місцях
Екзаменаційний білет № 10
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ВИРОБНИЧА БЕЗПЕКА (ОХОРОНА ПРАЦІ),
Розрахунок калоріферів.
В умовах хімічних лабораторій вуглекислотні вогнегасники являють собою найбільш детально визначений вогнегасна засіб.
Б І Л Е Т № 2 3гр.ЕБ
Відповідальність за Порушення законодавства про охорону праці
Значення максимальної вологості повітря в залежності від температури
Система захисту ПРАЦІВНИКІВ на виробництві 2 сторінка
Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про працю.
Нормування, захист працюючих від впліву пилу
Рекомендації з использование нормативно-технічної документації
Пристрій і призначення вуглекислотних вогнегасників
Право професійних спілок на здійснення контролю за дотриманням трудового законодавства
НЕБЕЗПЕЧНІ І ШКІДЛИВІ ВИРОБНИЧІ ФАКТОРИ
СПИСОК ОСНОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
Припинення строкового трудового договору. Наслідки припинення роботи по закінченню строку трудового договору.
Завдання для самостійної роботи студентів
НОВОГО ВИДУ ПОСЛУГИ
Інформації про хронічні професійні захворювання
Фактори, що визначають дію шкідливих речовин на організм.
Інструменти для пайки. Види паяних швів
Різка труб ножівкою і труборізом
Біохімічні методи очищення стічних вод.
Місця установки апаратів захисту. ПУЕ 3.1.14-3.1.16
Порядок оцінки забезпеченості працівників засобами індивідуального захисту.
Навчання, інструктаж і пропаганда.
Заземлення і захисні заходи електробезпеки.
Основні положення ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ПРАЦЮ І про охорону праці
Тести для Перевірки знань и вмінь студентів з дисципліни
технічна характеристика
Категорії приміщень по вибухопожежній та пожежній небезпеці.
Засоби дерматологічні захисні
ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ РОБІТ НА ВИСОТІ
Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок трудового каліцтва та іншого ушкодження здоров'я на виробництві.
Захист від ультрафіолетового випромінювання
Занулення, принцип дії
Методи захисту від ЕМП
Безпека робіт в регулювальних АТС і МТС
ТБ при виконанні робіт на станціях радіотрансляційних вузлів
Правила користування діелектричними рукавичками.
У НОУ ФПКК «Східно - Сибірський регіональний навчальний центр профспілок
Загальні відомості про метеорологічні умови в робочій зоні
Класифікація робочого часу виконавця
Освітлення виробничих приміщень
ТЕМА: «Збірка і випробування агрегатів».


перша | Попередня | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати