На головну

Охорона праці

сторінка 22

Каталог - Охорона праці на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Режим праці і відпочинку
Група хімічних факторів ділиться на такі підгрупи.
Завдання на дипломне проектування
Трудові норми Міжнародної організації праці. Конвенції та Рекомендації МОП.
Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку
І управлінського обліку
приклад характеристики
ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
Питання 47. Нормування шкідливих умов.
Вопрос.1. Основні законодавчі акти.
Питання 11. Які захворювання вважають професійні
завдання
Вибір електрообладнання.
Профспілки як суб'єкти трудового права
Приймальна станція приймає сигнали від датчиків пожежі, розшифровує їх і перетворює в світлові і звукові сигнали. Лінія зв'язку забезпечує електричний
Підстави розірвання трудового договору з обставини, що не залежать від волі сторін
завдання
Класифікація, розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.
Висновки по роботі
Атестація робочих місць
Як здійснюється захист від небезпеки при переході напруги з вищої сторони на нижчу.
Охорона праці та захист навколишнього середовища.
Порядок укладення КД і угод
Утримання із зарплати.
Повноваження органів та посад осіб Федеральної інспекцією праці.
Вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском
Шум, терміни, класифікація, вплив шуму на організм, нормування шуму
Нормування.
захисне відключення
Ланки мулярів для виробництва цегляної кладки.
Колективний договір і угода між працівниками і
Гігієна праці.
Питання 59. Порядок виплати заробітної плати
Питання 16. Порядок укладення трудового договору
Питання 21. Тимчасові переклади на іншу роботу
Питання 45. Поняття робочого часу
Оформлення звіту з практики.
Вибір системи вентиляції.
ВСТУП
Вступ.
Особливості регулювання праці осіб, які працюють вахтовим методом.
Заходи заохочення за успіхи в роботі. Заохочення за особливі трудові заслуги (нагородження).
Заходи щодо зниження впливу вібрації на організм
Умовні та безумовні рефлекси в забезпеченні безпеки праці
Рятувальні, предохранітелиrьrе пояса
Чіткість. Аналіз модуляционной передавальної функції
Методичні рекомендації викладачеві
Питання 10. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.
Спеціальне розслідування НС
Питання 66. Організаційно-технічні заходи електробезпеки
Розрізняють технічні та організаційні причини електротравм.
Право працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови
ФЗ-3 від 09.01.96
Питання 8. Угоди в галузі соціально-трудових відносин
Питання 22. Зміна трудового договору без переміщення працівника на інше робоче місце
Питання 23. Відсторонення від роботи
Безпека в умовах виробництва і методи її забезпечення.
Вимоги безпеки після закінчення роботи.
організаційні заходи
Заходи пожежної профілактики. Способи і засоби пожежогасіння
Метод трудового права
Види матеріальної відп-сті раб-ка.
Вимоги по техніці безпеки.
Реєстрація небезпечних виробничих об'єктів (СПО)
Навчання.
Обговорення, впровадження та публікація науково-технічних розробок дипломних проектів
технологічного процесу
Фактори, що впливають на результат поразки від електричного струму
Особливості побудови таблиці координат
Вимога безпеки до вантажопідйомних машин і механізмів
Підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
Показники якості продукції по характеризується властивостями
Квиток 12. Завдання і сутність статистичного регулювання технологічних процесів
Питання 74. Умови настання матеріальної відповідальності працівників
Управління профорієнтацією та адаптацією песронала.
Ліквідація наслідків НС
На забезпечення безпеки життєдіяльності
Особи, які проводили розслідування нещасного випадку: ________________________________________________________________________________
Пропаганда охорони праці та її роль в забезпеченні безпеки праці
Тема: Розвиток трудового потенціалу
Питання 64. захисно заземлення.
Способи гасіння пожеж
Вибір безпечних систем опалення
Вимоги безпеки до виробничих будівель
Склад установки.
Позначення в мережах напругою до 1000 В
Заходи пожежної безпеки
Проектування захисного заземлення та захисного занулення
Розділ 1. Область застосування.
Схема монтажу фундаментних блоків.
Вимоги до параметрів випромінювань ВДТ
Потреба в оборотних коштах
Загальний порядок укладення трудового договору. Документи, необхідні при прийомі на роботу
Атестація робочих місць за умовами праці
Вимоги безпеки при виконання верхолазних робіт.
форми праці
Тепловий ефект реакції
Практичне заняття №3
Тестові завдання для контролю засвоєння матеріалу
Тестові завдання для перевірки вихідного рівня знань
ВСТУП
Виробництво, розташоване в приміщенні.
Характеристика критеріїв безпеки
Лекція 13. Професійний відбір операторів технічних систем
ДОДАТОК 1
механічна вентиляція
Питання 42. Розірвання трудового договору
параметри сіток
Схема захисного відключення на струмі нульової послідовності.
Контроль за роботою студента
Мова російська.
В. Зануление
Пересувні електроустановки і ручні електричні машини класу I в мережах напругою до 1000 В
параметри заземлення
Тема лекції 10. обробки їх будівельних матеріалів Призначення обробки їх. Стадії тепловлажностной обрабокі. Види і характеристика теплоносіїв.
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ
Питання 75. Вогнегасники
Питання 32. Склад комісії з розслідування НС
Надання першої допомоги
ISO 14001: 2004
Гарантії при укладенні трудового договору
Тестові завдання для контролю засвоєння матеріалу
природна вентиляція
Контроль ізоляції електричних провідників
Опис методу організації виробництва і робочих місць на ділянці
Питання 31. Звільнення працівників за прогул
Питання 20. Порядок постійних перекладів працівників
Питання 54. Види часу відпочинку
Питання 86. Адміністративна відповідальність
Питання 85. Дисциплінарна і матеріальна
структура заняття
Екстремальні події на виробництві
Декларація промислової безпеки
Теоретична частина
Удосконалення системи управління охороною праці
Розрахунок блискавкозахисту
НАВЧАЛЬНА І Робоча програма
Страви з припущенного м'яса
Розрахунки хіміко-технологічних і теплотехнічних процесів
Контроль якості кладки.
Заходи, що підвищують безпеку
Поясніть порядок розслідування Н.С. на виробництві.
ОПИС ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ
Вимоги безпеки при виконання робіт на висоті.
Методи регулювання ЗП
КРИТЕРІЇ
виробництв
Обов'язки керівника практики
прокладених в землі
Теоретична частина
Електробезпека
Фінансування заходів з охорони праці
Загальні відомості
Електробезпека
Визначення основних функцій
Графік виробничих заходів
Ризики та заходи щодо обмеження їх наслідків
Основні шкідливі і небезпечні виробничі фактори
Оцінка ступеня впливу проектних рішень на водні об'єкти.
ТО при зміні власника им-ва орг-ції.
Розірвання ТД у разі невідповідності займаній посаді або виконуваній роботі.
Система органів, розглянути-чих ІТС. Підвідомчість спорів.
Нормування праці. Види норм праці.
Основні заходи щодо створення нормальних мікрокліматичних умов виробничої зони проектованого об'єкта
Мова: український.
Розрахунок тепла горіння.
Виробничі будівлі і споруди.
Виробнича повітряне середовище.
занулення
Структура санітарно-епідеміологічних станцій різних рівнів підпорядкування
Комплексна система загальних технічних вимог до військової техніки (КСОТТ і КСКК). Принцип побудови системи.
Схема захисного відключення на постійному оперативному струмі.
Схема захисного відключення на напрузі нульової послідовності.
Питання 83. Державний нагляд і контроль
Питання 75. Обмежена матеріальна відповідальність працівників
Питання 71. Матеріальна відповідальність роботодавця перед працівником
КВИТОК №13
Питання 24. Загальні підстави припинення трудового договору
Питання 88. Поняття і види трудових спорів
Розірвання ТД у разі ліквідації орг-ції, а також скорочення чисельності або штату раб-ков (п.2 ст.81).
Припинення ТД за обставинами, не залежних від волі сторін і внаслідок порушення обязат.правіл при заключени ТД.
Щорічна оплачувана відпустка (ЕОО).
Особливості регулювання праці раб-ков у віці до 18 років.
Питання 76. Повна матеріальна відповідальність працівників
Сировинна база виробництва, енергоносії та допоміжні матеріали.
Калькуляція собівартості
Надання першої медичної допомоги
Класифікація
Залишкової вартості основних фондів
Міністерство освіти і науки України
Лекція № 5
Акт № _____
Інженерно-економічний інститут
Техногенні НС
ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
Відхилення прямих трудових витрат
Електробезпека
Основні небезпеки виробництва
Дія електричного струму на людину. Параметри, що впливають на ураження електричним струмом.
Єдина державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій Росії.


перша | Попередня | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати