На головну

Педагогіка

сторінка 5

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Методична робота в школі. Підвищення професійно-педагогічної культури вчителів, їх атестація
Виховання в структурі педагогічного процесу початкової школи. Наступність виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
Понятійний апарат педагогіки
ПЕДАГОГА-ВОСПИТАТЕЛЯ
Основні тенденції та психологічні принципи сучасної освіти
Дизартрія - порушення произносительной сторони мови, обумовлене недостатністю іннервації мовного апарату.
Глава 1 2 сторінка
Методика формування способів словотворення
Цілі і завдання позакласної виховної роботи
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛІВ
Культурно-історичний характер виховання. Трансформація цілей і змісту освіти на різних етапах розвитку людської цивілізації і світової культури
Принципи корекційно-педагогічної ДІЯЛЬНОСТІ
Організація домашньої навчальної роботи молодших школярів
Поняття про організаційні форми виховання. Характеристика традиційних та нетрадиційних форм виховання
Форми організації спеціальної освіти
Тема II. 3. Технології ефективного управління процесом навчання
Структура педагогічного дослідження
Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності. Формування інноваційного середовища в педагогічному колективі
Типологія уроків в початковій школі. Характеристика структури уроку. Підготовка вчителя до уроку
Програма Вивчення сім'ї учня
Методи дослідження в методиці розвитку мови
Гуманізація освіти як соціально-педагогічний принцип розвитку системи освіти
КЛАСИФІКАЦІЇ дидактичних ігор
Педагогічна думка Близького і Середнього Сходу епоху середньовіччя
Напрями и методи педагогічної ПРОФІЛАКТИКИ відхілень у поведінці дітей
Розповідання за картиною
Принципи спеціальної освіти
Суспільство однолітків як фактор соціалізації
Особливості розвитку зв'язного мовлення в дошкільному дитинстві
ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВИ
Повторення вправо на розвиток фонаційного дихання й голосу
Основні терміни спеціальної педагогіки і психології
Навчання дітей з порушеннях опорно-рухового апарату
Організаційні форми виховання
Педагогічні погляди Л.М.Толстого
Оновлення функцій управління освітніми системами
Освіта як загальнолюдська цінність
Елемент ТЕХНОЛОГІЇ УРОКУ-ДІАЛОГУ
Що таке урок?
Корекційно-педагогічна робота з дітьми з порушеннях зору
ОБОВ'ЯЗКИ ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ В ШКОЛІ
Еволюція методів навчання
Поняття «норма» и «аномалія» у псіхічному й особістісному розвитку дитини
Моніторинг в освіті. види моніторингу
Методи предматематіческой підготовки
Принципи навчання дітей і підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку
Завдання перед математичної підготовки дітей
Складні педагогічні ситуації в роботі з підлітками та способи їх вирішення
III. Технологія педагогічної взаємодії з батьками школярів
Розроблення та проведення індівідуальної Бесіди на запропоновану тему
РУХОВІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ДЦП
Розповідання з досвіду
Особливості розвитку дитячого колективу
Етіологія СКЛАДНИХ І МНОЖИННИХ ПОРУШЕНЬ РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ
Лекція 7. НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ВІДХІЛЕННЯМІ У РОЗВИТКУ
Концепції, теорії та моделі освіти
Педагогічні ідеї Клода Адріана Гельвеція
ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСИ ЗА парези та паралічі гортані
Положення, що виносяться на захист
Етнічні особливості та їх роль в соціалізації
Глава II. З історії методики розвитку мовлення
Питання 34. Педагогічні ідеї Просвітництва у Франції
Навчання діалогічного мовлення в процесі повсякденного спілкування
Навчання порівнянні групи предметів і чисел
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ логопед
Глава 1. ІСТОРІЯ НЕВРОЛОГІЇ
III. Гідроцефалія та мікроцефалія
Традиційна дидактична система
Соціально-педагогічної технології
Кар'єра людини як умова і рівень його самореалізації
Підстави і критерії класифікації соціально-педагогічних технологій
Вплив атмосфери сімейного життя на процес і результат виховання особистості
Вимоги до сучасного керівника
Педагогічні погляди С.Шацького
Фронтальна, групова і індивідуальна робота з учнями на уроці
В. О. Сухомлинського. РОЗМОВА З МОЛОДИМ ДИРЕКТОРОМ ШКОЛИ
Роль рідної мови і мовлення в розвитку дитини
Традиційна класифікація принципів управління освітніми системами
Психолого-педагогічна характеристика класного колективу
Поняття мети освіти в педагогіці
КЛАСИФІКАЦІЯ Алалу
Стародубова Н.А.
Поняття професійного самовиховання і його роль в становленні особистості вчителя
Освітня, виховна і розвиваюча функції перевірки і оцінки засвоєння знань молодшим школярем. Діагностика розвитку особистості дитини в освітньому процесі
II. Основні завдання та їх реалізація
неблагополучними сім'ями
Виховання і школа в Візантії.
Загальні властивості і закономірності процесу виховання школярів. Характеристика принципів виховання
Питання 60. Педагогічна думка в першій половині XIX століття
Логопедичної допомоги в системі ОСВІТИ
Специфічні труднощі навчання при ЗПР. Специфіка корекційно-педагогічної роботи з дітьми раннього віку.
Відмінні риси діяльності співробітників ФСБ
Основні функції внутрішкільного управління
Програма розвитку мови
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД АНАТОМІЇ нервової системи
Вплив психолого-педагогічних досліджень і передового педагогічного досвіду на розвиток методики
Розумова відсталість. Олігофренія. Деменція.
Психолого-педагогічна характеристика учнів з порушеннях інтелекту
Урок вдосконалення знань, умінь і навичок
Школа і педагогіка Росії в першій половині ХIХ століття.
Основні методи дослідження
Методи навчання. Багатовимірна класифікація методів. Проблема вибору методів в початковій школі
Динамічна афазія
Педагогіка загальної турботи »як виховна система
СИСТЕМА корекційно-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ
Глава 6. Вікова Періодизація У ПЕДАГОГІЦІ. ПЕДАГОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ВИДІЛЕННЯ вікових ПЕРІОДІВ
Глава I. Введення в логопедії логопедія, її предмет, завдання, методи
Педагогічний менеджмент як феномен управління в освіті
Переказ літературних творів
А. С. МАКАРЕНКА. ВИХОВАННЯ У СІМ'Ї І ШКОЛІ
Поняття структури уроку
Тема II. 5. Технології розвитку інтелектуального і творчого потенціалу особистості
Поняття про логіку дослідження
Методологічна основа, методи і база дослідження
Зв'язок педагогіки з іншими науками
ПРОФЕСІЙНІ секрет вчителів-майстрів В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІАЛОГУ З УЧНЯМІ НА уроці
СИСТЕМА ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ
Загальна характеристика навчальної мотивації. Її системна організація
Історія розвитку допомоги дітям з вадами інтелекту (розумово відсталим) в Росії
Спеціальні (корекційні) установи для дітей і підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку
Система освіти в Російській Федерації та органи управління освітою
Становлення и розвиток корекційної педагогіки як науки
Методика Вивчення згуртованості групи "Що важлівіше?" [2].
КЛАСИФІКАЦІЯ ДИЗАРТРИИ
Уроки контролю і корекції знань, умінь і навичок
показники навченості
структура мотивації
Поняття зв'язного мовлення і її значення для розвитку дитини
Глава 7 Просвещение
Громадське вплив як засіб виправлення засуджених
Виховна система сільської школи
Моделі організації загальноосвітніх установ
Що таке методологія і навіщо потрібно її знати
Студент як суб'єкт навчальної діяльності
творче розповідання
Педагогічні погляди В. Ф. Одоєвського
Принцип природовідповідності виховання
Естетичне виховання дошкільнят
Педагогічні ідеї В. Ратко
Виховання і школа в Стародавній Індії
Взаємозв'язку педагогіки з іншими науками
ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФЕСІЇ
Історія розвитку корекційної педагогіки в Західній Европе
Зв'язні висловлювання типу міркувань
Генезис форм навчання
Поняття форм навчання і форм організації навчання
Технологія поетапного формування розумових дій
Психолого-педагогічні основи саморозвитку і самовиховання.
Спілкування як провідний чинник розвитку особистості, товариськість як якість особистості
Елемент педагогічної майстерності
Генезис освіти як соціального явища
Навчальна завдання і проблемна ситуація
Особливості розвитку молодшого школяра. Облік вікових і індивідуальних особливостей молодшого школяра в навчально-виховному процесі
Про КЛАСИФІКАЦІЇ СКЛАДНИХ І МНОЖИННИХ ПОРУШЕНЬ РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ
Співвідношення знання і віри, раціонального і ірраціонального в людській життєдіяльності (Типи психологічних знань).
Специфічні особливості педагогічних конфліктів
Пузир, Соломинка і Личак
Використання художньої літератури поза занять
Розповідання з іграшок
Характеристика документів, що регламентують
Поняття методології педагогіки
Нормативно-правове забезпечення державно-громадського управління освітою в Російській Федерації
Комплексний підхід до подолання заїкання
Виконання вправо на розвиток уміння виразности мовлення як засоби педагогічного впліву
Обговорення головного теоретичного Положень
Педагогічна діяльність і теорія дошкільного виховання Марії Монтессорі
Поняття про педагогічні технології в зарубіжній і вітчизняній психолого-педагогічній науці. Різноманіття педагогічних технологій, різні підходи до їх класифікації
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА СІМ'Ї
Основи превентивної педагогіки
Логопедичної роботи з заїкатися підлітками І ДОРОСЛИМИ
Виховання і навчання в державах Стародавнього Сходу.
II. Етап формування первинних вимовних умінь і навичок
Вимоги до підручніків. підручники Я.А.Коменського
Структура педагогічних здібностей
Природа і сутність почуттів, емоцій: значення, функції, види, теорії.
ОСНОВНІ ВИДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Складові соціально-педагогічних технологій: метод, методика, прийом, засіб, техніка
Ідеї ??самоактуалізації і самореалізації особистості (А. Маслоу, К. Роджерс та ін.) І проблеми становлення гуманістичної педагогіки в сучасній Росії.
Взаємовідносини сім'ї і школи у виховному процесі
Формування звукової виразності мовлення
Види арифметичних задач, які використовуються в роботі з дошкільнятами
Особливості виховної роботи з співробітниками митної служби
Формального і матеріального освіти
Виховна система шкіл глобального освіти
Форми організації поточної навчальної роботи
Підведення підсумків заняття. Дайте позитивну оцінку роботи дітей.
Огляд педагогічних технологій навчання
Освіта як провідний механізм привласнення соціального досвіду
Методи і прийоми педагогічної взаємодії
Технологія роботи класного керівника
Особистісно-орієнтована колективна творча діяльність і її організація
Роль слуху і зору в розвитку мови дітей
Принципи і критерії відбору змісту загальної освіти
Особливості корекційної роботи з дітьми, что ма ють пору * шення мовлення
Педагогічні ідеї західноєвропейських педагогів (Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, І.Гербарт, А. Дістервег, І.Песталоцці).
Проблеми шкільної неуспішності в теорії і практиці навчання
III. Виконання завдання
Педагогічна концепція Жан-Жака Руссо
Основні характеристики навчальної діяльності
Авторські технології навчання


перша | Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати