На головну

Педагогіка

сторінка 4

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Варіанти назв загону ті їх девізі
ПЕДАГОГІЧНА Ситуація І ПЕДАГОГІЧНА ЗАВДАННЯ
психічне свій відбиток у корі головного мозку окремих властивостей предметів і явищ, що безпосередньо впливають на органи чуття 1 сторінка
Педагогічні погляди Дж. Локка.
Тема 3.6. Виховання, школа і педагогічна думка в Західній Європі, Північній Америці та Росії в епоху Просвітництва
Суспільна ЗНАЧУЩІСТЬ ПРОФЕСІЇ ВЧИТЕЛЯ, ЙОГО ФУНКЦІЇ
ПРОВІДНІ педагогічні Ідеї, ЩО СТАЛИ визначний ВІХОЮ РОЗВИТКУ Музичної педагогіки XX СТ.
Рівень 1-й (шкірний правильна відповідь оцінюється в 1 бал).
Аналіз фронтального логопедичного заняття
Педагогічні Ідеї Я.А. Коменський и его "Велика дидактика".
АНАЛІЗ Виховна заходити
Функції та характерні РІСД української родини. Сім'я та родинне виховання у найдавніші часи на Україні
Мотиви Вибори педагогічної ПРОФЕСІЇ
синестезією
Педагогічні погляди М.С.Грушевського
Поняття про методи актівізації навчально-пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ
педагогіка
Е. Жак-Далькроза, К. Орфа, 3. Кодая, Д. Кабалевського
Форми, методи и Прийоми навчання математики в дитячому садку
Карта спостереження сімейного виховання
Середовище і особистість. Місце проживання як мікросередовище і сфера життєдіяльності дитини.
АНАЛІЗ УРОКУ МУЗИКИ
Форми контролю за сформованими знаннями, вміннями, компетенціями
Квиток 46.Понятіе благополучної і неблагополучної сім'ї в соц. Педагогіці. Роль сім'ї в соціальному вихованні дитини.
Лекція 1. Педагогічна майстерність та його структура.
Правила проведення Наради
Співвідношення етапів духовно-морального розвитку людини з сучасним уявленням про рівні виховних результатів позаурочної діяльності.
Методи вивчення продуктів діяльності
Жо?ари Білім беру ж?йесі: жа?дайи, даму тенденціялари, келешегі.
Педагогіка вищої школи як наука и навчальний предмет
Фахівців в університеті
Тема 3.2. Виховання і школа в умовах цивілізацій Стародавнього Сходу і античному світі
Тема 1.5. Базові теорії виховання і розвитку особистості. Сучасні концепції виховання
Особливості психічного розвитку дітей з порушеннями зору
Grammar activities
Кольоротерапія
Мета: Розвиток лексико-граматичних засобів мови.
Типи гідролізу солей
Складання чисел з переключенням
Класифікація інтерактівніх методів навчання
Виховання и школа у рабовласницьких суспільстві. Спартанська та Афінська системи виховання.
Гра на дитяча музична інструментах як один Із методів розвитку Музичної творчості учнів
Теорія соціально-педагогічного супроводу. Принципи супроводу, види супроводу. Роль соціального педагога в процесі супроводу.
Історичні етапи розвитку Світової І ВІТЧІЗНЯНОЇ Музичної педагогіки
варіант
Тектонічна будова
Особливості та методика розвитку у дітей дошкільного віку уявлень про масу предметів і способах вимірювання маси
Виконання роботи.
Мазм?ни.
Вимоги до оформлення ВКР
Головні педагогічні Ідеї Ф.А.В. Дістервега.
Принципи побудова системи освіти в Україні
Школа і педагогіка Росії на початку XX століття (до 1917 г.)
Завдання дослідження
Зразок оформлення методичної розробки Бесідам з учнямі
Методика аналізу навчальних занять у ВНЗ
Загальнодідактічні принципи Вивчення основ математики
Методика Ознайомлення дітей
Вправи - поради з розвитку технічних навічок слухання
ТЕМА: Педагогічна творчість учителя
Засоби виховання народної педагогіки
Об'єкт, суб'єкт, предмет, мета і завдання спеціальної педагогіки 9 сторінка
Розвивальне навчання - формальна освіта
Виразність і техніка мовлення вчителя
I. Виховання.
Характеристика суб'єкт - суб'єктної взаємодії викладача і студента в професійно-навчальній ДІЯЛЬНОСТІ.
МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ У курсі
Робота педагога-психолога і педагога соціального в літньому оздоровчому таборі.
Методи навчання за Джерелом передачі и сприймання информации
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА
Форми і методи роботи соціального педагога з сім'єю
Наукова Публікація: Поняття, Функції, основні види.
висування гіпотез 3 сторінка
Плюси і мінуси різних методів навчання
Установіть відповідність між поняттями і їх визначеннями.
Виховання як педагогічне явище. Його сутність і особливості.
Організація корекційно-педагогічної допомоги дітям з РДА
Розвиток української системи освіти у напрямі СОЦІАЛЬНОГО захисту дітей
Мова як Основний засіб спілкування. Ее основні характеристики. Форми та комунікативні якості педагогічної мови.
Педагогічні погляди и діяльність М.Монтессорі
Бельгія
Вища освіта в розвинення странах світу
Завдання 10. Візначте, хто є автором Даних творів. если Ви вважаєте, что Б.Д. Грінченко написавши «педагогічну поему», поряд Із цифрою «2.» запішіть букву «Д»: 2._Д_.
У спілкуванні педагога з учнямі переважає монолог.
Вимоги до відбору змісту освіти і навчання
Тест 13. Ваш творчий Потенціал
Та розуміння факторів псіхічного розвитку дитини
Теорії і технології розвитку зв'язного мовлення у дітей дошкільного віку.
Головні Ідеї Реформаторської педагогіки.
Навчально-дослідні та творчі завдання
Закономірності та принципи педагогічного процесса
Мектепті бас?ару ?дістері ж?не стилі
Соціальна педагогіка як галузь знань. Зв'язок соціальної педагогіки з іншими науками. Предмет і функції соціальної педагогіки.
Засоби професійного навчання
Тема 2. Феномен дошкільного дитинства і субкультура дитини дошкільника
Тема 1. Сутність Музичної педагогіки та ее основні категорії
Теорія і практика особистісно-СОЦІАЛЬНОГО виховання людини у педагогічній творчості В. О. Сухомлинського
Основна
Альтернативні школи Другої половини ХХ століття
П. І. Б. _______________________________________________________
Психічне здоров'я та чинники ризику в дитячому віці
Первинний і вторинний дефект
Критерії оцінки взаємодії дитячого садка і сім'ї. (Кротова Т.В.)
Список літератури до розділу
Аналіз групового логопедичного заняття
ЗВІТ З педагогічної ПРАКТИКИ
Схема В. 3. Аналіз та Обговорення уроку
Орієнтування в часі
Формування, уявлень про Кількість
Імпровізація на уроках музики.
Формування уявлень про числа натурального ряду та навчання лічбі
Педагогічні основи різних видів професійної діяльності.
Тема 17. Возрастосообразность педагогічного процесу.
Розділ 5. Практикум з розв'язання професійних завдань
Тема 42. Основні реформи освітньої політики в Росії XX в.
III.3. Методика організації домашньої навчальної роботи
тест 12
Национальной освіти краю.
Навчальна мотивація
Лекція 26. Концепції навчання і їх психологічні підстави (продовження)
Дидактичний аналіз уроку
Пояснювальна записка
Розробка презентації
Практична робота 2-3
Contest 6
Scene 1
Pupil 3
Die Rolle der Kunst in unserem Leben
колективу класу
Основні напрями виховання Студентської молоді
Педагогічне керівництво Опис дидактичних іграми
Форми дитячого церебрального паралічу
Розвиток голосу і корекція його порушень
Основні принципи фізичного виховання учнів допоміжної школи
Основні методологічні підходи в педагогіці
Робота 18. Сучасні методи контрацепції. Попередження небажаної вагітності
Розвиток м'язів, що регулюють положення нижньої щелепи.
Розподіл обов'язків у групі раннього віку
Виховання в праці
Теоретична концепція шкільного самоврядування.
Глава 1. Особливості виховання соціально-нормативної поведінки учнів допоміжної школи
Методи, які використовуються для придбання нових знань, умінь і навичок
РОЗДІЛ IIL ДИДАКТИКА Тема 11. Процес навчання, его структура, методологія
Дослідження МакБет (2004) актуалізує лідерство, розглядаючи фактори його успішності, встановіть відповідність між фактором і його характеристикою
Зіставте ситуації і висновки, до яких ментор прийшов в процесі роботи зі своїм підопічним
Дослідна робота: обгрунтувати та експериментально перевіріті педагогічні умови морального виховання молодших школярів засоби народознавства.
Conservative party - консервативна партія
All-American Sports?
додаток 7
Функції мови вчителя
Лекція 4. Педагогічний такт і авторитет вчителя
завдання
ГРУПОВА ДИСКУСІЯ ЯК МЕТОД ГРУПОВОЇ РОБОТИ
Общепсихологическая основа формування напрямів навчання
МЕТА І ХАРАКТЕР РОБОТИ З УЧНЯМІ НА УРОКАХ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА.
Майбутніх учителів
Модуль 2 1 сторінка
ТЕХНОЛОГІЯ Наукової ТВОРЧОСТІ. Методологія та методи Наукова ДОСЛІДЖЕННЯ
III.4. Підготовка учнів до виконання домашніх завдань
Тексти до завдання 1.4.
III. Матеріали для підготовки та проведення заняття (текст до завдання 1.5; інформаційна довідка про методи, що реалізуються на занятті)
В процесі естетичного виховання використовують
етюди псіхогімнастікі
Невербальні засоби професійно-педагогічної комунікації
дослідження
Теоретичні методи дослідження
Педагогічна майстерність дослідника
зовнішній
А) монастирські, кафедральні і парафіяльні школи
Тема 3.4. Школа і педагогічна думка епохи Відродження і Реформації
Тема 3.3. Виховання, школа, педагогічна думка в епоху раннього середньовіччя
Концепції виховання школярів.
Визначення цільового компонента навчання.
Програми виховання як основа відбору його змісту.
Аналіз сучасних дидактичних концепцій
Педагога з учасниками педагогічного процесу
Тема: Вивчення вихованості школярів
Характеристика методів виховання
Методи контролю, самоконтролю і самооцінки у вихованні.
Перше офіційне Свідчення про з'явився шкіл на Русі датується 988 р. и пов'язане воно з Хрещення Русі.
Система народної освіти на Україні в 20 -30 - ті роки.
В нашій країні
Методи виховання.
Лекція 1. Час і його особливості. Сприйняття часу дітьми різного віку.
Б) Поняття. Методика формирование природничих зрозуміти.
ТЕМА 2. Власне педагогічні цілі и Зміст курсу природознавства у початкових класах
Індивідуалізація у процесі навчання природознавства
Позаурочна робота
Нормативно-правова база спеціального дошкільного освіти в Республіці Білорусь.
Тема 26. Ціннісно-смислове самовизначення педагога в професійній діяльності.
Методика формирование Музична сприймання
Тема 30. Оцінка вибору рішення педагогічних завдань
Тема 31. Індивідуальне та колективне творчість педагогів
Тема 48. Проектування професійної самоосвіти.
Контрольні вимірювальні матеріали
Цілі і завдання модуля - вимоги до результатів освоєння модуля
Висновок
ЗАВДАННЯ N 2 Тема: Професійна діяльність педагога
Цілі і завдання модуля - вимоги до результатів освоєння модуля
Розвиток альтернативних шкіл на рубежі ХІХ-ХХ століть та у 20-30-х роках ХХ століття


перша | Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати