Головна

Математика

сторінка 212

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Формулювання аксіоматичної теорії
Квиток 5.
Скалярний добуток векторів
питання 42
питання 33
Модуль безперервності. Рівномірна неперервність функції на множині.
Сутність і значення середньої величини
Показники варіації ознак
Знайомство з пакетом fuzzyTECH.
Скалярний добуток векторів.
Екзаменаційний білет № 6
ВИЗНАЧЕННЯ неперервної функції
Способи інтегрування рівнянь першого порядку
симетричного
Математичне очікування
Вправи з рішеннями
теоретичні відомості
Безперервність функції, що має похідну. Теорема.
Приклад 15.
Вправи з рішеннями
Відповідь на 27) Розрахунки на міцність при згині
Освітні технології.
Тема 4 Додатки похідною
Виріши рівняння і нерівності
приклади
приклади
Додаток № 2. Перелік питань необхідного мінімуму для отримання
ПИТАННЯ. Властивості логічних ОПЕРАЦІЙ
ІІ.5.5. Додатки теорії фрактального розширення квадрата
Тапсирмани? мазм?ни
Рішення
дисперсія
Математика в економіці »2012 6 сторінка
Загальне рівняння площини
Тригонометрична і показова форми комплексного числа.
завдання 3
Рішення
завдання 2.7
Рішення
Практичне заняття №2.
Термометри
П. 1.3. Формула трапецій
ОДНОРІДНІ ФУНКЦІЇ
Рішення.
Моделювання пазів і канавок
визначення швидкостей
Група меню редагування атрибутів
Проекція вектора на вісь
Екзаменаційний квиток № 19
Класифікація проблем за ступенем їх структурізації
ТЕОРЕМА Про ПРЕДСТАВЛЕННЯ Раціональна ФУНКЦІЇ У ВИГЛЯДІ СУМИ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ДРОБІВ з невизначеністю КОЕФІЦІЄНТАМИ.
ОСНОВНІ ТИПИ інтеграли від РАЦІОНАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ.
Доведення
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Приклад 4.8.
Формула Маклорейна.
Найменування заняття: Формули подвійного і половинного кута
Рівняння в повних диференціалах. інтегруючий множник
Недбало виконані і виконані не по шифру роботи до захисту не приймаються.
Метод інтегрування частинами.
Краснодар - 2011
завдання 8
Об'єкти категорії Geometry (Геометрія)
Ступінь статичної невизначеності
Управління кроком лічильників
Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
графічний метод
Б. 2-я інтерпретація
Позначення.
відповідь №38
лекція 9
лекція 8
лекція 6
відповідь №14
Ответ№12
Похідна функції, заданої параметрично
теоретичні положення
Плоска електромагнітна хвиля
Формула Бернуллі
Дослідження функції і побудова графіка
Рішення типового прикладу
Приватні похідні вищих порядків
Поняття електричного кола. Струм, напруга, енергія і потужність в ланцюзі.
Перевірка згоди.
Другий етап
скалярний поле
Нерозгалужені ланцюги.
Загальне рівняння кривої другого порядку. Приведення рівняння кривої до канонічного вигляду. Приклади.
Короткі теоретичні відомості
Реалізація завдання в віконному додатку
Реалізація завдання в командному додатку
Локальна теорема Лапласа. Теорема Пуассона.
Незалежні події. Імовірність добутку незалежних подій.
Критерії оцінювання Навчальних досягнені учнів
МЕТОД Квайну.
І поглинання
підготовка сировини
Нормаль до поверхні.
Незалежні випадкові величини.
Властивості ймовірності.
Локальна теорема Муавра-Лапласа.
Центральна гранична теорема.
СПОСОБИ УСУНЕННЯ СТАТИЧНОЇ Відхилення
Меню Plot (Графіки)
Меню Settings
Результати рішення крайової задачі
трехдіагональной матриці
Необхідні і достатні умови.
Позитивний напрямок для струмів в ланцюзі
Занепад грецької математики
класичний період
Рівняння прямої в просторі.
Скалярний добуток.
Сукупність лінійних нерівностей з загальними невідомими називається системою лінійних нерівностей.
інтерполяція сплайнами
Рішення.
Практичне заняття №6
теоретичні відомості
розбиття множини
Порядок вирішення.
ВПРАВИ
ДОДАТОК
І її властивості
Скалярний добуток двох ВЕКТОРІВ
ПОЛЕ З КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ
Завдання №4 3 сторінка
Друк області листа
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
Приведення квадратної матриці до діагональної формі
Використовуючи метод розтину площинами.
Виклик по доповненню
Визначення складного рефлексу
Рівняння площини, записане у вигляді
У цій системі координат парабола буде визначатися рівнянням
Властивості двовимірної функції розподілу
Властивості меж функції
Односторонні межі функції
Випадкова величина, розподілена за нормальним законом.
Товщина ЛПШ у крітічній точці
Зв'язок між щільністю спільного розподілу і маргінальними одновимірними розподілами
випадкові процеси
Sens de variation
Показовий розподіл.
Щільність розподілу ймовірностей НСВ. Ймовірність влучення НСВ. Властивості щільності розподілу. Числові характеристики НСВ.
Solution
Exercices
чисельне інтегрування
Запис деяких (елементарних) функцій в Maple
Приклад виконання роботи №3
оборотних проекцій
криволінійні інтеграли
послідовність операцій
Теорема.
глава II
Рішення
Загальні відомості
показова функція
тригонометричні функції
статечна функція
матриці
Приклади випадкової величини.
Введення, висновок вектора і матриці
Перша нормальна форма
Правило побудови кореляційної функції.
Семімартінгали.
З постійними коефіцієнтами
Глава IX. невласні інтеграли
рівняння Бернуллі
Фізичний аналіз. математична модель
Диференціальне числення функцій однієї змінної
Приклад природного розподілу
розв'язання
Обговорення алгоритму розв'язування задачі
Дифракція світла на двох щілинах.
розв'язання
розв'язання
екстремуми функції
Побудова графіка функції
Контрольна робота № 1
Вимоги, що пред'являються до учнів в процесі вивчення дисципліни
Практичне завдання №9.
Приклад 11. Обчислити.
Поняття про різніцеві методи розв'язання звичайна діференційніх рівнянь. метод Ейлера
Побудувати графік функції:.
ББК 22.1я73
Рішення СЛАР методом Гауса.
Кернеу трансформаторлари
А) Селективність
Обчислення площі області за формулою Гріна.
Обчислення криволінійного інтеграла другого роду.
приклад 7.2
Формула для обчислення дисперсії
Закон розподілу ймовірностей дискретної випадкової величини.
Рішення
Тоді за формулою (12.6) Знайдемо дісперсію
Відшукування лівосторонньої крітічної області
Властивості нескінченно малих
загальні поняття
Нескінченно велика величина
формальне визначення


перша | Попередня | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати