На головну

Математика

сторінка 24

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Рішення
Рішення
Рішення
Рішення
Рішення
Рішення
Статичні випробування на розтягування і стиснення
Рішення
Рішення
Рішення
механічні характеристики
Види діаграм розтягування
необхідні формули
Рішення
Розрахунки на міцність при розтягуванні і стисненні
Граничні і допустимі напруги
теорема Бернуллі
Визначений інтеграл .
Графіки статечної функції з дробовим показником
властивості логарифмів
Алгоритм рішення показових нерівностей
Схема дослідження функції
Г. Череповець
Пояснювальна записка
Алгоритм складання рівняння дотичної
Формули подвійного кута
Найпростіші тригонометричні рівняння і окремі випадки
Основні тотожності
Завдання № 1
Завдання № 2
Остання цифра номера залікової книжки - 0
Приклад рішення задачі №1.
ЗАВДАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1
Приклад рішення задачі №2.
Умова завдання: Знайти головні центральні моменти інерції: а) геометричної фігури і б) перетину, складеного зі стандартних профілів прокату.
Дії з комплексними числами в алгебраїчній формі.
Розвиток поняття про число
Тема 1.2. Плоска система сходяться сил
Методичні вказівки щодо вивчення теми
Тема 1.5.Пространственная система сил
Аналітичний спосіб вирішення
Тема 3.6. Поняття про розрахунок статично невизначених систем
Тема 3.4.Многопролетние статично визначні (шарнірні) балки
Методичні вказівки щодо вивчення теми
Тема 2.1.Основние положення
Тема 2.5.Ізгіб прямого бруса
Методичні вказівки щодо вивчення теми
Тема 3.3..Статіческі визначні плоскі ферми
ВСТУП
Рішення: Побудова епюри Qx ..
Приклад рішення задачі №5.
Приклад рішення задачі №3
Приклад рішення задачі №2
Приклад рішення задачі №3.
Приклад рішення задачі №4.
ЗАВДАННЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2.
ГЕОМЕТРИЧНЕ КРЕСЛЕННЯ
завдання №2
Рішення балкових систем.
Проектування вектора на вісь
Вкажіть на характеристиці матеріалу ділянку або точку, де справедливий закон Гука.
Закон Гука при розтягуванні і стисненні визначається формулою
Які внутрішні силові фактори виникають в поперечних перетинах балки при поперечному вигині?
Як називається випадок навантаження, якщо в поперечному перерізі виникають тільки поздовжні сили?
На квадрат зі стороною 6 поставлений рівносторонній трикутник зі сторонами 6 (будиночок). Визначити центр ваги фігури щодо лівого нижнього кута квадрата.
Яка з наведених систем рівнянь є необхідною і достатньою умовою рівноваги довільної плоскої системи сил?
Сходяться сили врівноважуються, якщо їх рівнодіюча дорівнює
Що називається плечем вектора сили щодо точки О?
На якому малюнку правильно зображені сили реакцій?
Знайти величину рівнодіючої двох сходяться сил, зображених на малюнку, якщо величини цих сил.
Чому дорівнює момент сили відносно точки, якщо лінія дії сили перетинає дану точку?
Які формули є формулами перетворення моментів інерції при паралельному перенесенні осей
Для круглої форми поперечного перерізу осьові моменти інерції щодо осей, походящих через його центр ваги
Дві взаємно перпендикулярні осі, щодо яких відцентрових момент інерції дорівнює нулю, називаються
Головні радіуси інерції визначаються за формулами
Первісна довжина зразка дорівнює. Довжина після розриву стала. Чому дорівнює відносна залишкове подовження при розриві.
Для знаходження внутрішнього зусилля N при осьовому розтягу або стиску розглядають наступні рівняння рівноваги
На якому малюнку сила є рівнодіюча двох сил і, прикладених в одній точці?
Оси та?да «Алтел» компаніяси нари?та біс брендті ?синади.
II. Методика геометричного розрахунку черв'ячних передач
завдання
приклад розрахунку
теоретичний матеріал
Завдання 1
Сходяться сил аналітичним методом
Порядок побудови багатокутника сил.
Завдання 441 - 450
завдання 431-440
Завдання 341-350.
Завдання 91 - 100.
Завдання 111 - 120
Завдання 51 - 60
Завдання 11 - 20
Подвійні і криволінійні інтеграли
Завдання 141- 150
Завдання 281 - 290
Завдання 321- 330
завдання 251-260
Завдання 191 - 200
Невизначений і визначений інтеграли
Похідна та її застосування
Вказівки до виконання контрольних робіт
елементарні математика
ТЕСТ З ДИСЦИПЛІНИ
Теорія.
Квадратурні формули відрізняються один від одного способом оцінки значення Si - площі елементарної криволінійної трапеції.
Обчислення визначеного інтеграла.
Т?сінік хат
У групах електромеханічного профілю
О?у п?ніні? ма?саттари мен міндеттері
Будується низькочастотна область асимптотичної нескорректированной ЛАЧХ системи в розімкнутому стані.
Програма підготовки до лабораторної роботи
стійкості
Загальні відомості
Програма лабораторної роботи
Загальні відомості
Програма підготовки до лабораторної роботи
Кафедра електроприводу та автоматизації промислових установок
Визначається електрична схема, передавальна функція і співвідношення параметрів коригувального пристрою.
Програма підготовки до лабораторної роботи
Загальні відомості
Програма лабораторної роботи
Загальні відомості
Програма перевірки результатів дослідження
Посадки в системі отвору
Посадки в системі вала
Система отвору і система валу
поля допусків
І складальних кресленнях деталей (ГОСТ 2.109-73, ГОСТ 2.307-68)
Відхилення і допуски форми і взаємного розташування поверхонь
Позначення параметрів шорсткості на кресленнях
параметри шорсткості
Нормування шорсткості поверхні
Нормування відхилень форми і розташування полягає в обмеженні їх допусками.
У ЕСДП допуск розміру визначається квалітетом в залежності від номінального розміру.
Діапазони та інтервали розмірів
Точність геометричних параметрів
Термінологія за розмірами (ГОСТ 25346-89)
граничні відхилення
посадки перехідні
Єдина система допусків і посадок (ЕСДП)
Посадки з натягом
Посадки з зазором
допуск розміру
Форми логічних функцій
Елементарні логічні функції
Пояснювальна записка
Закони алгебри логіки
Технічна реалізація логічних функцій
Загальні відомості
Програма лабораторної роботи
лабораторних робіт
I. Список теоретичних питань до ЗАЛІКУ
Пояснювальна записка
груп Сфера обслуговування
експериментальна установка
Обробка результатів
Курсти? ма?сати ж?не міндеті
Білімгерге ?зіндік ж?мис бойинша (СО?Ж, С?Ж) тапсирмани? тізімі
Ші рубеждік ба?илау?а тапсирмалар.
Лекціяни? к?нтізбелік-та?ирипти? жоспари
Аза? тілі п?нінен жазба ж?мистари
Дебіеттік о?у п?нінен жазба ж?мистари
Т?сінік хат
Барли?и - 170 са?ат, аптасина 5 са?аттан
Ші рубеждік ба?илау?а тапсирмалар.
Білімді ба?алау графігі
ші рубеждік ба?илау?а тапсирмалар.
Лабораторна робота №3
Лабораторна робота №4
Частина 1
Лабораторна робота №2
ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 2
Побудова тіней В ПЕРСПЕКТИВЕ
бісектриса
А) можлівість вісокоточная и Безперервна визначення місце Розташування та швідкості мобільніх об'єктів у будь-Якій точці землі
Б) глобальна навігаційна Супутникова система Російська федерація
В) Супутникова система функціонального ДОПОВНЕННЯ
Б) Бортова система функціонального ДОПОВНЕННЯ
А) Просторово годин фактор погіршення точності
д) годин фактор погіршення точності
Щільність і функція розподілу. Безперервні випадкові величини
Рівномірний розподіл неперервної випадкової величини
Біноміальний розподіл
Закон розподілу випадкової величини. Математичне очікування
Нормальний розподіл
Вибіркові оцінки параметрів генеральної сукупності
Властивості статистичних оцінок
оцінки розкиду
Середні варіаційного ряду
Графічне представлення варіаційних рядів
Формули Байєса і повної ймовірності
Перестановки і поєднання
імовірність подій
Умовна ймовірність. незалежність подій
випадкові події
Точкові та інтервальні оцінки
Перевірка статистичних гіпотез
Пуассонди? ?лестірім за?и.
Нормальди? ?лестірім.


перша | Попередня | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати