На головну

література

сторінка 87

Каталог - Література на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Вивчення відібраної літератури.
Вимоги до курсової роботи
Захист курсової роботи
ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ
ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ І ДОДАТКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, необхідної для ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ (МОДУЛЯ)
Атестації НАВЧАЮТЬСЯ З ДИСЦИПЛІНИ (МОДУЛЯ)
Освітні технології при проведенні лекцій
Освітні технології при проведенні практичних (семінарських) занять
Практичне заняття № 6 (2 години)
Практичне заняття № 4 (2 години)
Прозовий текст і його структура
Оціночні кошти для поточного контролю успішності
Оціночні кошти для проміжної атестації за підсумками освоєння дисципліни
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни
Практичні заняття № 4, 5, 8
Практичне заняття № 2
Практичне заняття № 1 (2 години)
Слов'янськ-на-Кубані
Тема 5 (2 години) Специфіка образності в мистецтві слова. Проблема художності в традиційному і сучасному літературознавстві
Тема 6 (2 години) Художній твір, його склад і шляхи вивчення
Тема 3 (2 години) Напрями і школи у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві ХХ століття
Тема 1 (2 години). Літературознавча думка від античності до початку XIX століття. Естетика Г. В. Ф. Гегеля
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
МЕТА РОБОТИ
МЕТА РОБОТИ
Привести опис пристрою затискного механізму, приводу і принцип їх роботи.
Зобразити кінематичну схему обраного затискного механізму, заготовку, опори і всі сили, що діють на елементи затискного механізму.
Вибір затискного механізму
БРОШУРИ
відредагувати
Обов'язки керівника практики
Матеріально-технічне забезпечення навчальної практики
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної практики
Форми проміжної атестації (за підсумками практики)
Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті проходження навчальної практики
Місце навчальної практики в структурі ООП бакалаврату (специалітети, магістратури)
Короткі методичні вказівки.
Поради по підготовці до іспиту (заліку)
РОЗДІЛ 4. Словник основних термінів (глосарій)
ДОГОВІР ПІДРЯДУ № _____.
Матеріали поточного, проміжного і підсумкового контролю
Робота з конфіденційною інформацією.
Документаційне забезпечення управління
Навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки
З навчальної дисципліни
ГСДОУ. Основні положення. Загальні вимоги до документів і служб документаційного обеспеченія.М.1991.
Наказ - основний розпорядчий документ в організації
Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни
Для студентовУ-400; УП-400; УЗ-600
Методичні рекомендації викладачам
Методичні рекомендації з підготовки та проведення лекцій
Методичні рекомендації з підготовки та проведення семінарських (практичних) занять
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів
РОЗДІЛ III. УММ (навчально-методичні матеріали) практичних занять
Казка С. Лагерлеф про Нільса Хольгерссона як зразкове твір дитячої літератури.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Підбір літератури
Робота над текстом курсового проекту
Методичні рекомендації з підготовки, написання та оформлення курсового проекту
Вимоги до результатів роботи
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ
Основна частина курсового проекту
Оформлення курсового проекту
Основні вимоги, що пред'являються до курсового проекту
Стабільних організаціях зі стійкою ієрархічною
Назвіть види ділової кар'єри і вкажіть основні відмінності
Дайте відповідь на питання ствердно чи негативно.
Оволодінням новою професією
Назвіть і охарактеризуйте основні стадії процесу
завдання 33
При оцінці рівня професійної кваліфікації
Горизонтальним.
Передбачає переміщення на вищий щабель
Розрахунок кількісної потреби в персоналі на
Розділ 3. Об'єкт і суб'єкт управління персоналом
Тема 5.1. НАБІР, відбору і найму персоналу
Розділ 2. Система управління персоналом організації
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Тема 4.2. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ І ТРУДОВА АДАПТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ
Тема 6.1. ДІЛОВА ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ
Перелік запитань для підготовки до іспиту.
Завдання 1
практичні вправи
практичні вправи
Час 2 години
На які групи за результатами праці можна розділити
У чому особливість адміністративних методів управління
Дайте відповідь на питання ствердно чи негативно.
Правильна відповідь обведіть кружком
Фахівців в залежності від результатів їх праці можна
завдання 9
завдання 7
практичні вправи
практичні вправи
навчальний практикум
Рубіжний контроль. завдання
Тематика випускних кваліфікаційних робіт
тематика рефератів
практичні вправи
практичні вправи
Протягом 4 годин
Час 2 години
практична вправа
Час 2 години
Время 2 годин
коронарні артерії
Права коронарна артерія
Типи кровопостачання серця
Основні ангиографические проекції
коронарографія
Можливі теми курсових робіт
І критерії її оцінки
Можливі теми курсових робіт
Мета і завдання курсової роботи
Порядок вибору та затвердження теми
Порядок виконання курсової роботи
Вимоги до оформлення курсової роботи
Вступ
Курсова робота
додаток 7
додаток 7
додаток 4
Структура дипломної роботи і вимоги до її оформлення
Вибір теми дипломної роботи
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
Тематика дипломних робіт
Слід звернути увагу на те, що точки після заголовків розділів, розділів або підрозділів не ставлять.
Оформлення дипломної роботи
актуальність
вибірка
обмеження
Результати та інтерпретація
Гайд пілотного інтерв'ю
II. ВИБІР ТЕМИ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ
IV. ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ ДО ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
ВСТУП
Самара 2015
VII. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
VIII. ПРОЦЕДУРА ДОПУСКУ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ
Додаток 6.
Календарний графік виконання окремих етапів написання ВКР
Правила оформлення списку літератури
X. ЗАХИСТ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
І СКЛАДУ СУПРОВОДЖУЮЧИХ РОЗДІЛ ДОДАТКІВ
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ звіт
структура звіту
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ звіт
ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Нумерація сторінок
Оформлення бібліографічного опису книги
Оформлення курсової роботи
Вибір теми курсової роботи
Передзахист і допуск до захисту дипломної роботи
Захист випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи
Закінчується доповідь заключною частиною, яка будується за текстом висновку. Тут доцільно перерахувати загальні висновки з тексту і нові рекомендації.
Графіки, діаграми, малюнки
Рекомендації по складанню комп'ютерної презентації
Критерії оцінки усних відповідей
глосарій
Оцінка результатів захисту ВКР
На випускну кваліфікаційну роботу
Зразок оформлення обкладинки для диска
Зразок титульного аркуша ВКР
Основні вимоги до доповіді
Підготовка до захисту випускної кваліфікаційної роботи
Пояснювальна записка
Загальні вимоги
Етапи виконання випускної кваліфікаційної роботи
Збір інформації
Уніфіковані вимоги до оформлення випускних кваліфікаційних робіт
Процедура допуску студентів до захисту випускної кваліфікаційної роботи
Оформлення випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи
Основні параметри і вимоги
Методичні вказівки по виконанню курсової роботи
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Оформлення посилань на нормативні акти
Оформлення посилань на наукову літературу.
Приблизний перелік тем контрольних робіт.
Техніка проведення ректороманоскопії
освіти та науки Росії
структура роботи
підрядкові посилання
Приклад оформлення списку використаних джерел і літератури
наукової статті
Книги із зазначенням одного, двох і трьох авторів
У тексті повинні бути посилання на всі малюнки !
РЕФЕРАТ
Перелік питань для підготовки до заліку
Внеаудиторная самостійна робота
Самостійна робота
Список іноземних слів
Словник термінів для початківця журналіста
Практичні рекомендації для студентів з написання наукових статей
Як писати?
ВИСНОВОК
Технічна сторона оформлення статті
і нагородження переможців
І вимоги до конкурсних робіт


перша | Попередня | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати