На головну

література

сторінка 91

Каталог - Література на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


На випускну кваліфікаційну роботу (бакалаврську роботу)
Оформлення списку використаної літератури
Оформлення таблиць та рисунків
Мовні та стилістичні вимоги до ВКР
Захист бакалаврської роботи
анотація
Наукове керівництво бакалаврської роботою
Аналітичний розділ (розділ 2)
Текстова частина
Тема 13. Підготовка до судового засідання. Попереднє слухання.
Тема 14. Загальні умови судового розгляду.
Тема 11. Дізнання і попереднє слідство
Тема 8. Заходи кримінально-процесуального примусу. Запобіжні заходи
Заняття 4 (2 години)
Заняття 3 (2 години)
Заняття 2 (2 години)
ТЕМА 4. Принципи кримінального процесу
Заняття 2 (2 години)
Заняття 5 (2 години)
ТЕМА 1. Сутність і призначення кримінального процесу РФ
Тема 26. Кримінальний процес зарубіжних країн
Тема 17. Провадження в суді присяжних.
Тема 18. Апеляційне та касаційне провадження
Тема 22. Провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх
Тема 25. Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства
ТЕМА 7. Запобіжні заходи
ТЕМА 8. Порушення кримінальної справи
таранга Рангін
Криза цілителя.
Теорія кризи.
Бакалаврат (очна і заочна форми навчання),
ЗАУВАЖЕННЯ: Всі керуючі структури повинні закінчуватися оператором end!
ВСТУП
Методика роботи з текстом
Робота редактора над композицією тексту
Про професіоналізм редактора.
Спеціалізація в редакторської діяльності
Історія професії
Робота з композицією
Робота з рамковими елементами.
Нарощення відмінкові закінчення
Правила переносів
інструментарій коректора
Правила застосування коректурних знаків
техніка коректури
Шрифтові і нешрифтові виділення
Список використаної і рекомендованої літератури і джерел
глосарій
Коректура як один з етапів підготовки тексту до друку
необхідна різноманітність
Робота над стилем
ясність мови
Робота з цитатами
Цифра як особливий вид фактичного матеріалу
Практичне завдання 1
Зміщене логічний наголос.
Неправильне розуміння значення словоформи. Омоформи.
стислість мови
логічність мови
точність мови
Помилкове смислове роз'єднання слів.
Помилкова смислова зв'язок слів.
ВСТУП
Тема 6. Соціально - психологічні аспекти управління персоналом
Тема 7. Системи стимулювання персоналу
Тема 2. Основні тенденції в еволюції управління персоналом
Тема 12. Управління персоналом: стилі і методи ефективної діяльності менеджерів
Тема 2. Основні тенденції в розвитку теорії і практики управління персоналом
Тема 8. Мотивація діяльності персоналу підприємства
Тема 10. Переміщення персоналу, звільнення
Введення .. 4
Для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки з написання письмової роботи
Тема 12. Управління персоналом: стилі і методи ефективної діяльності менеджерів
Тема 11. Стратегії управління персоналом і основи прийняття управлінських рішень
КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
СКЛАД І ВИМОГА ДО ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ПРОЕКТУ
НАВЧАЛЬНА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ
Виставки
Лексика наукового стилю мовлення
Лексичні засоби наукового стилю
Лексичні особливості наукового стилю мовлення
Судове виконання. Учасники виконавчого провадження
Виконання актів про стягнення грошових сум
Нормативно-правові акти
Опис роботи
Професіограма працівника
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
ВСТУП
Сценарій інтерв'ю з кандидатом
ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Написання та оформлення основної частини роботи
существующіхвзаімосвязей і представ припала вигляді Греден тванню; сукупних, логічно обусловленнихі обопільних.
Написання та оформлення Висновку, списку використаних джерел, додатки
Випускної кваліфікаційної роботи
Затвердження теми, наукового керівника і наукового консультанта на раді факультету
Вивчення та узагальнення стану проблеми в теорії, в сучасній вітчизняній і зарубіжній практиці
Написання та оформлення Введення
Підготовка роботи до захисту, передзахист
Отримання відгуку та рецензії
Процедура публічного захисту
Критерії оцінки випускних кваліфікаційних робіт
Цілі і завдання ВКР.
Види ВКР.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Приклад оформлення Звіту про перевірку курсової роботи
Приклад оформлення Списку використаних джерел
Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни
Загальні вимоги до оформлення курсової роботи
заголовки
Вибір теми курсової роботи
ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПОСЛУГ У споживчої кооперації
Мета і завдання курсової роботи
Нумерація сторінок
додатки
Вимоги до змісту структурних частин курсової роботи
таблиці
ТОВАРІВ взаємозв'язку РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ-логопеда і вихователя - КОНКУРС 4 сторінка
ТОВАРІВ взаємозв'язку РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ-логопеда і вихователя - КОНКУРС 2 сторінка
ТОВАРІВ взаємозв'язку РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ-логопеда і вихователя - КОНКУРС 1 сторінка
Застосування діаграми.
Методичні вказівки до виконання завдання № 4
Методичні вказівки до виконання завдання № 3
Завдання № 4 Розрахунок акумулятора гарячої води
Уфа 2009
Завдання № 1 Гідравлічний режим системи теплопостачання
Методичні вказівки до виконання завдання № 2
Рішення
Методичні вказівки до виконання завдання № 1
Загальні вимоги
Приклади бібліографічних записів
Приклад розрахунку конкурентоспроможності майонезів
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Розрахункові формули
На дипломну роботу
Оформлення списку використаних джерел
Оформлення посилань в тексті
Якщо в роботі одна ілюстрація, то її не позначав і не нумерують.
На дипломну роботу студента
Додаток 10
Приклад оформлення використовуваних джерел
Приклади часто допускаються помилок при підготовці дипломної роботи
З вирівнюванням по центру області друку заголовка
оформлення таблиць
Оформлення організаційних документів
Методи викладу матеріалу дипломної роботи
Рекомендації по роботі з літературними джерелами
вибір теми
ЕТАПИ НАПИСАННЯ РОБОТИ
КЕРІВНИЦТВО ДИПЛОМНОЇ РОБОТОЮ
Рецензування ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Загальні правила
оформлення списків
Захист дипломної роботи
Підготовка до захисту
Розробка тез доповіді та матеріалів для захисту
Мета та завдання НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
ПРИ ОБРОБЦІ матриць
ПРИ ОБРОБЦІ одновимірного масиву
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
СКЛАД КУРСОВОЇ РОБОТИ І ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МОВИ С, програмування розгалужених і ЦИКЛОВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОПЕРАТОРІВ УМОВНОГО І ПЕРЕХОДУ
ОБРОБКА одновимірного масиву
ЗАВДАННЯ № 3.
C Про Д Е Р Ж А Н І Е
Підбір водоміра.
Визначення необхідного напору для системи внутрішнього водопроводу.
Визначення діаметрів труб і втрат напору.
Визначення розрахункових витрат.
Вибір типу труб.
Аксонометрична схема водопроводу.
Список навчально-методичних посібників, рекомендацій та вказівок
Інженерне обладнання будинків: водопостачання та водовідведення
Інженерне обладнання будинків в архітектурі: водопостачання та водовідведення
Природним продовженням земних картин є картини в казковому підземному царстві, що нагадують ті ж земні.
Погорельский казка педагогічний моральність
Питання Казка про тварин в дитячому читанні. Ознаки жанру.
Ознаки жанру чарівної казки
Питання Побутова казка. Ознаки жанру.
питання Казкове, дидактичний і науково-пізнавальне в казках В.Ф. Одоєвського.
Питання Народна казка. Роль в дитячому читанні. Основні жанри.
Питання Фольклор в дитячому читанні і в дитячій літературі. Малі жанри дитячого фольклору.
Про ЦІЛІ І ціннісних МОЖЛИВОСТІ ЧИТАННЯ
Зразок оформлення списку використаних джерел
Статистичний аналіз структури і динаміки матеріальних оборотних коштів.
додаток В
Зразок оформлення завдання на курсову роботу
Вимоги до виконання та оформлення курсової роботи
Методичні рекомендації щодо ПІДГОТОВЦІ КУРСОВИХ І ВИПУСКНИХ кваліфікаційних РОБІТ
Вступ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДОДАТОК
ЕКОНОМІЦІ ФІРМИ
Заходи щодо прискорення оборотності оборотних коштів фірми (підприємства)
Вибір теми роботи (проекту) 5
Основні вимоги до оформлення тексту роботи (проекту)
Оформлення списку використаної літератури
Захист і оцінка курсової роботи (проекту)
Порядок підготовки курсової роботи (проекту)
Вибір теми роботи (проекту)


перша | Попередня | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати