На головну

Культура

сторінка 604

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Методичні рекомендації
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації
I. Загальні положення
Організація самостійної роботи
КУЛЬТУРА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Функціональне поділ тексту.
З дисципліни
Методичні рекомендації
Рекомендації з написання семестрової самостійної роботи.
Зразок оформлення списку використаних джерел.
Вимоги до оформлення роботи
література
література
література
література
література
Охарактеризуйте розвиток наукових знань в Україні у ХІХ столітті.
література
Тематика рефератів з історії України
поточний контроль
Підсумковій модульний контроль
Основна
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ рефератів
література
література
Додонова Г. В.
МЕТА І завдання дисципліни
ОРГАНІЗАЦІЯ Навчальний процес. модулі КУРСУ
література
література
Методичні рекомендації относительно подготовки
Джерела информации: [2] - стор. 580-672; [7] - стор. 326-430; [9, кн. 2] - стор. 432-462; [11, т. 2] - стор. 408-468; [13] - стор. 429-446; [16] - стор. 464-514.
Джерела информации: [2] - стор. 209-280; [7] - стор. 205-218; [13] - стор. 188-217; [16] - стор. 152-238; [18] - стор. 234-254.
Балів) У зазначеній на карті маршруту переміщався представник «ЛокоТех». Відповідь: Ім'я представника - Олександр.
Відповідь: Під'їзд №4
Вул. Чаплигіна, 39 Тварина, що прикрашає синю урну. Відповідь: Ящірка
Вул. Революції, 31 Бетонна конструкція з білим голубом біля входу. Скільки у сонця проміння? Відповідь: 12.
Лекція ЛЕКСИЧНІ НОРМИ
Що ж визначає лексичну сполучуваність?
Сполучення з невимовними приголосними.
Вимова ненаголошених голосних.
Е або Е.
Нерідко порушення лексичних норм виникає в результаті так званих «логічних збоїв».
Чистота.
Синтаксичні конструкції стають все більш поширеними на рівні простого пропозиції і більш стислими на рівні складного.
Залежно від змісту і внутрішньої організації розрізняються три типи викладу змісту і відповідні їм три типи тексту: опис, міркування, розповідь.
Типи словосполучень і пропозицій.
лекція 8
Числівники - це розряд слів, який називає число, кількість предметів, а також їх порядковий номер.
Форми дієприкметників.
Форми дієслів минулого часу.
Лекція 2 МОВУ І МОВА. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ, ОСОБЛИВОСТЕЙ І ОЗНАК
Отже, при загальному порівнянні мови і мови ми з'ясували, що мова за своєю природою діяльнісного. Вона породжується і сприймається в процесі мовного спілкування, комунікації.
Літературна мова - це письмово закріплена форма існування мови, яка характеризується оброблене і наявністю строгих норм.
Другим етапом вважається час розпаду давньоруської мови і виникнення мови російської народності, що відбувалися в період c XIV по XVII століття.
Мовна сітуаціяпонімается як сукупність мовних і немовних умов, в яких відбувається реалізація мови.
Подстіла МОВИ, ЖАНРИ
А) Іменники з нерухомим наголосом на основі.
Наголос у дієсловах.
Б. ребуси нормою
Науковий стиль мови призначений для повідомлення наукових відомостей, пояснення фактів як в усній, так і в письмовій формі і в більшому ступені розрахований на підготовленого читача.
Лекція Загальна характеристика НАУКОВОГО
Жанр, як відомо, - це особливий вид мовного твори, або тексту. Відповідно до цього визначення всі жанри теж діляться на жанри первічниеі вторинні.
Прес-посередництво
Функції паблік рилейшнз
Сложносокращeнное слoво- см. Аббревіатyра.
Речевaя культyра - см. Культyра рeчі.
Тема 2.Образованеіе в сфері Паблік рілейшнз, рекомендації та стандарти.
Тема 3. Громадськість і громадська думка в сфері ПР.
Тема 7. Засоби масової інформації та організація зв'язку з ними.
Тема 8.Работа з іміджем в паблік рилейшнз.
Тема 6.Управленіе процесом паблік рилейшнз.
Тема 5.Етіческое і правове регулювання паблік рилейшнз.
Тема 4. Паблік Рілейшнз у функціональній структурі організації.
Несвобoдное словосочетaніе-см.зм.? Фразеології
Літератyрная нoрма-см.нoрма язикa.
Жанрова своєрідність ПИСЬМОВІЙ
Заява - це службовий документ особистого характеру, який регламентує відносини окремого громадянина з посадовою особою або організацією.
Реквізит - це обов'язковий інформаційний елемент документа, який повинен бути розташований на певному місці бланка або листа документа.
Лекція Загальна характеристика ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО ТЕКСТУ ЯК ДОКУМЕНТА
Реферат - це короткий виклад змісту оригінального тексту, що включає фактичні відомості та висновки, значущі з точки зору доцільності звернення до першоджерела.
Довіреність - це документ про надання довіреній особі права на вчинення будь-яких дій від імені довірителя (підприємства або громадянина).
Довідка - це документ, що містить опис і (або) підтвердження фактів, подій.
СЛОВНИК ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ
Ідіoма-см.зм.? Фразеології
Службова записка - це документ, адресований керівництву підприємства, установи або структурного підрозділу, який використовується для вирішення виробничих питань.
Тема 9.Паблік Рілейшнз в кризових ситуаціях.
Тема 10. Паблік Рілейшнз у фінансовій та державній сфері.
Тема 11.Некоммерческіе організації в Паблік Рілейшнз: освіту.
Лекція 3.
Лекція 2.
Вступ
ТЕМА Лекції: ОСНОВИ ДІСКУРСОЛОГІЇ І ТЕОРІЇ ТЕКСТУ
Відбір за темою
Алгоритм пошуку в Електрон каталозі
Алгоритм поиска Електрон документів
Щ Мистецтвознавство
Приклад ОФОРМЛЕННЯ бІблІографІЧного Опису
АЛФАВІТНІЙ КАТАЛОГ
Польський визвольний рух. 1 сторінка
Польський визвольний рух. 2 сторінка
Польський визвольний рух.
Початки людського життя.
Польський визвольний рух. 3 сторінка
Польський визвольний рух. 4 сторінка
Польський визвольний рух. 5 сторінка
Зразок оформлення літератури
Приклад оформлення бібліографічного Опису
Зразок оформлення титульного аркуша
ЗАГАЛЬНІ Методичні вказівки
ВИСНОВОК
ЗАПИС загально-розвиваючі вправи
рівноваги
нахили
Упори (змішані)
приседи
Положення і руху ніг
ПРАВИЛА ЗАПИСУ НАЗВ УПРАЖНЕНИЙ
ОСОБЛИВОСТІ стройових УПРАЖНЕНИЙ
ПРАВИЛА гімнастичні ТЕРМІНОЛОГІЇ
ВСТУП
ББК 75.614я73
Стройові прийоми
Побудови і перестроювання
Положення кисті і руху нею
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Розмикання і змикання
пересування
Лекція: Аналіз зовнішнього вигляду людини, індивідуальні особливості особи і фігури
Лекція: Корекція форми обличчя і деталей особи за допомогою макіяжу
Лекція: Стильові напрямки, необхідні при створенні габитарного іміджу.
Лекція: Емоційна складова колірних гармоній при створенні образу
КОНТРАСТ.
Лекція: Аналіз колірного типу моделі і вибір колористичного рішення зачіски
СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРУ.
Яскравість і світлини.
Лекція: габитарного імідж в системі відносин і соціуму
Лекція: габитарного імідж в системі дизайн-проектування
Лекція: Роль костюма і зачіски в соціо - культурному аспекті
ЗОВНІШНІ ПРОЯВИ ІМІДЖУ (8 сфер прояви іміджу).
Лекція: Сутність і складові габитарного імідж.
Лекція: Імідж в системі виразних засобів дизайну
Світлотехнічна ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Світлотіні.
ПОДОБИЕ.
Лекція: Формотворні якості різних фактур.
Лекція: Правила створення гармонійних композицій
Орлова, Л. Н.
Консерванти. 4 сторінка
Консерванти. 3 сторінка
Консерванти. 2 сторінка
Консерванти. 1 сторінка
IV. Попит і пропозиція
Основні етапи організації власного бізнесу.
Домашнє завдання.
Порядок виконання завдання
Домашнє завдання (для самостійної роботи).
Домашнє завдання (для самостійної роботи).
Домашнє завдання.
Домашнє завдання (для самостійної роботи).
Тема. Існуючі основні організаційно-правові форми.
Глазурування.
Азобарвника.
Методичні поради
література
Методичні поради
література
література
Методичні поради
література
література
УКРАЇНА У міжвоєнний период
Методичні поради
Методичні поради
література
Методичні поради
література
Передмова
Г - 19 Історія України: методичні матеріали для семінарськіх зайняти
Методичні поради
ПРАЦІ Загальна ХАРАКТЕРУ
ТЕМАТИКА ІНДІВІДУАЛЬНІХ завдання
Статті для АНАЛІЗУ-захисту
тематика
Лаконічній словник релігійніх термінів
Методичні рекомендації
М .: Омега-Л, 2010. - 224 с.
Завдання 14. Обчислення в таблиці
Завдання №16. Набір формул в документі.
Пояснення до виконання завдання
Завдання 11. Обчислення в таблиці. Побудова діаграми.
Завдання № 8. Нижній і верхній індекси в тексті.
Завдання 3. Створення документа. Вставка об'єкта. Форматування.
Завдання 2. Редагування. Форматування. Абзаци. Списки. Додавання візуального ефекту.
Завдання 1. Введення тексту. Редагування і форматування. Написи в тексті. Додавання візуального ефекту.
Методичні рекомендації та вимоги относительно виконан індівідуальної науково-дослідної роботи.


перша | Попередня | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати