На головну

Культура

сторінка 26

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Тема 7. Збереження музейних ФОНДІВ
Категорії філософії як роди буття, форми ДІЯЛЬНОСТІ та мислення.
Тема 19. Сенс життя и шляхи его знаходження
Грецькі міста-держава в Криму
Французький матеріалізм XVIII ст.
Лекція 10. КЛАСИЧНИЙ І СУЧАСНИЙ ІДЕАЛ НАУКОВОГО ЗНАННЯ.
Механізм і ензимологія реплікації ДНК.
Древневавилонского період в історії Дворіччя. Скульптурні пам'ятники часу Хаммурапі, палацовий комплекс Зімрі-Ліма в Марі.
Показники ефективності використання землі і методика їх визначення
Історичний Вплив держави Київська Русь на формирование європейської цівілізації.
Хіміотерапія ті хіміотерапевтічні препарати. Хіміотерапевтічній індекс. Механізм антібактеріальної Дії сульфаніламідів. Роль П. Ерліха та Г. Домагка у розвитку хіміотерапії
Розрахунок норми висіву насіння
Білінгвізм і диглоссия
Щавлевооцтова кислота
Розділ 1. Основні теоретичні проблеми естетики
Питання № 50 Управління моральними відносинами в службовому колективі.
Робота 6 ЗБЕРІГАННЯ КАРТОПЛІ ТА ОВОЧІВ В буртах
Тема 17. Філософія науки
Виникнення козацтва та Утворення Запорозької Січі. Життя та побут запорозьких козаків.
Періодизація історії подорожей і туризму
Поранений бізон. Печера Альтаміра, Північна Іспанія Олень. Печера Фон-де-гом, Франція
ТЕМА 5. Культура України литовсько-польської доби
мікросередовище
Економічний розвиток українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій
Державний стандарт, основні вимоги до складання й оформлення
Завдання частини В.
Тема 5. Філософія Відродження
Розподіл насаджень на корінні и Похідні деревостани
Завдання 1
Гносеологія та епістемологія.
Облік запасів матеріальніх цінностей
Природне і суспільне в людині. (Людина як результат біологічної та соціокультурної еволюції)
Художня культура Росії першої половини 19 століття
Отримання молочной кислоти
Lexical problems of translation at word-group level
Антропогенез. Основні етапи процесу антропогенезу. Критерії людини.
Вимоги до бланків документів
Античний риторичне канон
Форми и типи імунного реагування. Гуморального імунна відповідь та ее етапи.
Контракт укладають ...
Мусейон Птолемея и Александрійська бібліотека
Геополітічні Зміни в Україні Другої половини ХVІІІ ст 1 сторінка
Тема 1.1 Цінності та звичаї дореволюційного російського чиновництва
Психоаналітичний підхід до вивчення культур.
Системи схрещувань в селекції рослин і тварин. Аутбридинг, інбридинг.
музейна експозиція
Взаємозв'язок мови і культури
Антонімічно-сінонімічні парі
ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ І ЇЇ Ознака
Літературний направление
Туристські організації СРСР
Тема ІІ. ВИНИКНЕННЯ ТА еволюція Політичної ДУМКИ
Грецьке мистецтво періоду еллінізму і мистецтво Сходу. Основні школи, напрямки, центри, пам'ятники.
Культура білоруських губерняў у складзе Расійскай імпериі ў канц XVIII - пачатку XX стст.
Позабюджетні кошти бюджетних організацій.
Класифікація и хімічний склад плодів та овочів
Характеристика теорії конфлікту культур (Т. Селлин).
Випробуванні 12. Знешняя палітика Вялікага княтсва Літоўскага ў 14-16 ст.
І поведінка, що відхиляється
Природничо і гуманітарна культура
Філософські погляди І. Франка, Лесі Українки, М. Драгоманова, С. Подолинський, М. Грушевського та їх Вплив на формирование национальной самосвідомості українського народу
Способи подготовки води технологічного призначення
Випробуванні 19. Гараді Беларусі ў 14-16 ст.
Високий степень майстерності публічного виступа, мистецьке володіння словом.
Поняття корпоративної культури та її принципи, поняття корпоративної етики.
Етикет поведінки за столом
Українське бароко в архітектурі 18 століття, Поширення стилю рококо
Тема № 3.
Рік. Розділ 1.Балет як вид мистецтва
Заняття № 12
Етап еволюції Головна документної-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ТА МАСІВІВ
Питання № 68 Основні правила поведінки співробітників ОВС на вулиці.
Селянського (фермерського) господарства
Юридично-правові засади Функціонування Суспільства Київської Русі. «Руська правда». «Правда Ярославічів».
Функції цілей організації
Соціальні аспекти походження і розвитку людини.
Проблеми передачі змісту в перекладі
Якість і безпека послуг в сервісній діяльності
Ризька мирний договір
THE LEGACY OF THE BABY BOOM IN AUSTRALIA
ВАРІАНТ № 30
У структуру моралі не входять
Рекомендації до написання есе.
Істина и хіба, ймовірність и вірогідність
Чоловіча та жіноча проституція. Дитяча проституція. Причини. Наслідки.
ОНЛАЙН ПО КУЛЬТУРОЛОГИИ
Рівні виявило психіки людини
живильні середовища
Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та Реструктуризація
Окремі показники, що характеризують злочинність, порядок їх обчислення, особливості використання тих чи інших показників.
Взаємодія ядерних та внеядерная генів. Цитоплазматична чоловіча стерильність у рослин.
Тара для консервів. Види шлюбу консервів в герметічній тарі
Полисемантичность поняття інформації.
Вимоги до типових теплиць
Зв'язок етнології з іншими науками.
ОНЛАЙН З СОЦІОЛОГІЇ
Державна мова та ее Функції.
Тема 2.Ріторіческій ідеал античності
Поняття про методологію, методику та методи наукового дослідження.
Трудовий колектив як соціальний інститут. Функції, типи, структура трудового колективу
Тема 3. Західноєвропейське мистецтво 19 століття. Романтизм. Реалізм. Імпресіонізм.
Пояснювальна записка
Культурна конотація як експонент культури в мовному знаку
УЧР як навчальна дисципліна. Співвідношення понять «управління персоналом» і «управління людськими ресурсами». Людський капітал
Характеристика жіночих особливостей мови
Поняття і сутність стереотипу
ВИРОБНИЦТВО ТА ЙОГО ОСНОВНІ факторів. виробничі возможности
Завдання для вирішення в Pascal
Вправа 2. Поставте числівники та іменники в потрібну падежную форму, поясніть свій вибір.
людства
Поняття про статистичне зведення. Види зведення.
Російськомовна література 1900-1930-х рр. в Україні.
Римська монетна система
Норми наголоси в дієсловах
Тема 2. Социолингвистика
Рання антична натурфілософія
Питання 2. Види археологічних джерел.
Основні інститути суспільства.
Особливості культури епохи бароко и класицизму
Міфологія сексуальності. Міфи про шкоду утримання від сексу і мастурбації, про сексуальну мощі чоловіків, про одночасне оргазмі, про секс в презервативі. Подружні міфи.
Процеси и фактори гумусоутворення.
Моральний вимір суспільства
ПРОДУКЦІЯ, РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ, ЇХ СКЛАД, ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ ТА ОЦІНКА
Егоцентрична ЕЛЕМЕНТИ МОВИ
Контрольна робота №2 (разд.1тема 2)
СЕМІНАР № 3
Моделі управління. Відмінності західного і російського менеджменту.
Економічна політика - це
Поняття варіативності. Стратификационная і ситуативна варіативність.
Rendering newspaper headlines
В.3.04. ПАРАЛЕЛЬНЕ програмування
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ У міжсесійний період
Ділова бесіда та її види
Господарство постійно
статево піраміди
Правила спілкування по телефону і правила ділового листування
Філософи Стародавнього Сходу и Антічності
Ефективність комунікаційних каналів організації і проблема інформаційної дисфункції.
Завдання 3. У службі UPS порядок
ОПТИМАЛЬНІ режими роботи зерноочисних машин І КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕСОМ ОЧИСТКИ
Фізкультхвілінка и фізкульт пауза
Технологія пектину
Неродинне схрещування (аутбридинг)
Погляд на культуру Н. А. Бердяєва
Заняття № 4.
Тема 16-18
Семінар № 2. Поняття професійної етики та її види
Залікове заняття з основ біоетики та біобезпекі.
Моральні основи етикету
Від вітоків до початку ХХ ст. Діалог Сходу и Заходу
Ex.8. Find in the text English equivalents to the following words and word combinations.
Політичне и соціально-економічне становище України
I. Сучасна ситуація в області національних відносин в Російській Федерації
Кабінети і галереї кінця XVII-першої чверті XVIII століття
Роль матерінської породи и рельєфу місцевості у ґрунтоутворенні.
Народне театральне творчість.
За В. Харченко. Наукою займатися важко.
Лекція 4. Поняття перекладацької еквівалентності
РНК-віруси розмножуються в цитоплазмі, крім вірусів грипу і ретровірусів, які здійснюють це в ядрі. Однак ДНК-поксвирусов репродукується в цитоплазмі.
організацій
Протокол лікування менінгіту
Сучасний музейний менеджмент. Ресурси музею.
Основи грунтово-географічного районування
Скептицизм - 6 сторінка
Суть, мета та принципи фінансового вірівнювання за кордоном.
Вій школі
За С. Казначееву. Ідеш по вулиці, і раптом в очі кидається яскрава афіша
Казахстан в роки громадянського протистояння (1918-1920гг.)
Інновації в матеріальному і нематеріальному стимулюванні
аннотаціонний переклад
Структура вищої освіти
Зовнішня політика Давньоруської держави в X столітті.
Японська модель управління людськими ресурсами
Тема 6. Культура як соціальний феномен.
Смакові товари. Алкогольні, слабоалкогольні та безалкогольні напої
Антична філософія
Класифікація ЕКСКУРСІЙ. Особливості подготовки музейної екскурсії
ТЕМИ ДЛЯ ДЕБАТОВ (ДИСКУСІЙ)
література
Харчові добавки, что покращують Зовнішній вигляд продуктов
Із Промови Л. Деревінського, шляхтича з Волині, на Варшавська сеймі про утиски українського та білоруського населення польською шляхтою
Методичні рекомендації
Історичні чинники і обставини виникнення міжкультурної комунікації
Загальна характеристика епохи бронзи.
Цивілізації і великі історичні ріки
Паўстанне 1863-1864 рр. и яго сацияльна-палітични винік.
ЗМІСТОВІЙ МОДУЛЬ 2. «Україна в 1921-1938 рр.». 1 сторінка
Крим при Шагін - гирєє
Вирощування жівцевіх саджанців в відділенні зеленого жівцювання
В основі теорії організацій лежить теорія систем.
Семінар 1 6 сторінка
Ex.8. Find in the text English equivalents to the following words and word combinations.
Культури раннього залізного віку лісової смуги Східної Європи
Тема 2. «Відпочинок» та «розвага» як основні складові рекреаційного дозвілля
Гігієна дітей и підлітків
Тема 20. Основні напрямки зовнішньоекономічної діяльності підприємств туризму.
Вимоги до змісту складових частин тексту
поняття; ген, генотип і фенотип. Фенотипическая і генотипическая мінливість, мутації. 18 сторінка
Предмет вивчення і розділи мовознавства
Капустяно-редечний гібрид (рафанобрассіка)


перша | Попередня | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати