На головну

Охорона праці

сторінка 56

Каталог - Охорона праці на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Виконуваної зорової роботи і освітленість
Значення коефіцієнта сонячності клімату З
Штучне освітлення
Вимоги до виробничого освітлення
Засоби колективного захисту по ГОСТ 12.1.029-80, засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.051-78, а також будівельно-акустичні методи по СНиП 11-12 - 77 «Захист від шуму».
інфразвуку
УЛЬТРАЗВУК
Вібрація
Засоби індивідуального захисту
Коефіцієнти звукопоглинання матеріалів і конструкцій
Нормована освітленість природним світлом по СНіП23.05-95
Природне освітлення: нормування і розрахунок
Допустимі рівні інтенсивності теплового опромінення від джерел
ПРОМИСЛОВА ПИЛ
МІКРОКЛІМАТ
Безпека життєдіяльності - наука про комфортну й безпечну взаємодію людини з техносферою.
ВСТУП
Гранично допустимі концентрації пилу в повітрі робочої зони
Характеристика вибухо- і пожежонебезпеки деяких пилу харчових виробництв
Вимоги до санітарно-побутових приміщень
Значення світла для здоров'я і працездатності людини
Засоби захисту від впливу шкідливих речовин поділяються на засоби колективного та індивідуального захисту.
Показники небезпеки хімічної речовини
ШКІДЛИВІ РЕЧОВИНИ
Тести для самоперевірки засвоєння дисципліни
Нормативні документи для розробки заходів
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Методи виявлення ІІ
Практична частина
Вогнегасники газові
Вимірювачі потужності дози
Вимірювачі потужності дози, використовувані населенням
Www.msta.ru
Протокол лабораторної роботи
Хід роботи
Вогнегасники пінні
Призначення і класифікація вогнегасників
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Надвисоких частот.
Порядок виконання роботи та оформлення звіту
Дослідження ефективності теплозахисних властивостей матеріалів.
У дальній зоні вплив ЕМП оцінюється щільністю потоку енергії
Вплив ЕМП на організм людини.
Від відстані до печі
Теоретична частина.
Об'єкти і засоби дослідження
Захист від впливу ЕМП НВЧ
Нормування впливу ЕМП НВЧ
Москва - 2004
Порядок виконання роботи.
Прилади для вимірювання швидкості руху повітря
Порядок роботи
Порядок роботи
Прилади для вимірювання відносної вологості повітря
Методи та прилади контролю показників мікроклімату
Прилади для вимірювання інтенсивності теплового випромінювання
Порядок виконання роботи та оформлення звіту
суміщене освітлення
природне освітлення
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Результати вимірювань відносної вологості повітря
Нормування показників мікроклімату
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Оцінка метеорологічних умов виробничих приміщень
Освітлювальні прилади
Нормування виробничого освітлення
Результати вимірювання газів (парів) експрес- методом
терміни та визначення
Пристрій аспиратора і принцип роботи
Прилади для визначення запиленості
Ваговий метод визначення запиленості повітря
Теоретичні пояснення до роботи
Порядок виконання роботи
Порядок виконання роботи
Теоретичні пояснення до роботи
Теоретичні пояснення до роботи
Порядок виконання роботи
Загальні відомості
Методи та прилади для визначення пилу
Пристрій УГ-2
Коефіцієнти спектральної чутливості джерел світла
Порядок виконання роботи та оформлення звіту
Порядок роботи
Порядок роботи люксметра Ю-116
Люксметр Ю-116
Результати вимірювання природного освітлення
Результати вимірювання штучного освітлення
Організація і регулювання обміну повітря в приміщенні
Методи та прилади для визначення концентрації газів
Класи небезпеки шкідливих речовин
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
додаток 3
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ
Для виконання лабораторних робіт
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Методичні рекомендації по роботі з УМК
Розділ 2. Небезпеки техносфери
Розділ 1. Теоретичні основи БЖД
Вступ
ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ
Розділ 9. Економічні аспекти БЖД
РОБОЧА ПРОГРАМА
Цілі і завдання курсу
Рекомендовані теми семінарів і ділових ігор
Методичні рекомендації щодо організації ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ
Мета та завдання дисципліни
Робоче місце різьбяра.
Інструмент різьбяра по дереву.
Техніка безпеки при роботі з деревообробними верстатами.
Вибір матеріалу для різьблення по дереву.
Різьба по дереву - з глибини століть до наших днів.
Плоскорельефная різьблення в народній творчості.
Російські меблі в 1820-30-і роки: ампір.
Технологічні операції з виготовлення вироби.
Російські меблі за проектами А.Н. Вороніхіна.
Російські меблі XVIII століття.
Вихідні дані для виконання завдань
Розрахунок витрати сировинних матеріалів
Розрахунок витрати шламу
Постановка задачі
Розрахунок витрати карбонатної породи для отримання будівельного вапна
силікатного бетону
Приклад розрахунку складу автоклавних виробів з щільного силікатного бетону
Матеріальний баланс відділення помелу сировини
Матеріальний баланс кар'єра і дробильного відділення
Матеріальний баланс силосної-пакувальноговідділення
помелу цементу
Приклад розрахунку складу автоклавних газобетонних виробів
Загальні відомості
ввденія
ТЕМИ І ЗАВДАННЯ НА курсового проектування
структура розділу
Хімічний склад компонентів шихти
Хімічний склад компонентів шихти і клінкеру
схема розрахунків
На основі вапняно-кремнеземистих в'яжучих автоклавного твердіння
портландцементу
Жовтень 2011 року
Тема 5 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
ОХОРОНИ ПРАЦІ
Тема 2 Теоретичні основи охорони праці
Розділ 3. Контрольне завдання ...................................... 16
Пояснювальна записка
Організація проміжної атестації
Сфера трудової діяльності
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
Методичні вказівки щодо вирішення завдань.
Нормативні документи для розробки заходів з безпеки праці в дипломному проекті
Санітарно-технічні вимоги до виробничих приміщень
Вступ
Завдання до контрольних робіт
Тематика науково - дослідних робіт
Www.msta.ru
Студенти виконують контрольну роботу, що складається з двох теоретичних питань і двох задач.
Методичні вказівки їх виконання
Методи аналізу виробничого травматизму та шляхи боротьби з ним
Москва - 2007
Тема: Трудові ресурси підприємства.
Вступ
методи вимірювань
Документація контролерів ВТК
Вимоги безпеки під час роботи.
Охорона праці контролера ОТК
Різьба з заоваленной контурами.
Різьба з підібраним (обраним) фоном.
Застосування плоскорельефной різьблення з подушкові фоном в малих архітектурних формах.
Богородская скульптура і іграшка.
Різьблені дерев'яні шкатулки.
Різьблені рами для дзеркал
Виготовлення різьблених панно з дерева
Технологічні операції з виготовлення.
Види застосовуваних матеріалів при виготовленні вироби.
Обсяг робіт і потреби матеріалів за завданням.
Інструмент різьбяра по дереву
Робоче місце різьбяра.
Розділ 4. Судноремонтна практика.
Розділ 1. Електромонтажна практика.
Опорі один працівник повинен перебувати на землі і вести спостереження за
Наявності на проводах спеціальних наконечників з ізолюючими
загальні вказівки
ділянка
коротка характеристика
Виробнича санітарія, техніка безпеки, пожежна безпека, електробезпека.
Охорона праці при виконанні слюсарно - ремонтних робіт.
Обробка металу різанням
Техніка безпеки при проведенні ремонтних робіт
Основні несправності в роботі акумуляторів. Методи їх усунення.
Вимоги охорони праці після закінчення роботи.
Частка верстата
Вимоги охорони праці під час роботи.
Вимоги охорони праці перед початком роботи.
Загальні вимоги охорони праці.
мастило верстата
Обробка заготовок на фрезерних верстатах
приймачі електроенергії
Суднові системи розподілу електроенергії
Класифікація суднових генераторів
Рід струму і вибір електромашин


перша | Попередня | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати