На головну

Охорона праці

сторінка 4

Каталог - Охорона праці на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Державна освітня установа
Д.1.2.1. Розрахунок викидів шкідливих речовин на ділянці ТР
Безпека життєдіяльності. Підручник. Під ред. Е.А. Арустамова, 10-е изд., Перераб. і доп. - М .: Изд-во «Дашков і К °», 2006. - 476 с.
Розділ 4. Захист від небезпечних впливів в техносфери
Алгоритми дій державних структур і населення для забезпечення безпеки в мирний і воєнний час
Глава 4. Адаптація персоналу як функція кадрового менеджменту.
ПРОФ. ЗАХВОРЮВАННЯ, ОТРУЄННЯ.
П етап. власне співбесіду
Результати освоєння ПРОФЕСІЙНОГО МОДУЛЯ
В.1 Методика розрахунку контурного заземлення
Охорона навколишнього середовища.
Технологічний розрахунок АТП
Схема технологічного процесу заміни масла в картері заднього моста
Призначення, пристрій, настройка на заданий тиск і робота регулятора тиску газу. Можливі несправності і способи їх усунення.
Нормоконтроль дипломних (курсових) проектів і робіт
законтурне заводнення
Безпека і екологічність проекту
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Вступ
Місце існування
Підбір, розвиток персоналу. лізинг персоналу
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Норми опору ізоляції суднового електрообладнання
Культура безпеки
Навчання з питань охорони праці при прийомі на роботу і в процесі роботи
Результати ІК і РФА
Висновки по роботі
Контрольної роботи c їх короткою анотацією
Коригування нормативів трудоемкостей
Розробка технологічного процесу ТО-1 і Д-1
Розрахунок виробничої програми по ТО, Д і ремонту
Пояснювальна записка
Розробка технологічного процесу Д-1
Технологічний процес ТО і ремонту рульового управління
закон Оукена
Поточний попит визначається потребою в працівниках для заповнення вакантних робочих місць.
ситуаціях
Основи забезпечення БЖД
Розслідування нещасного випадку на виробництві
Перелік запитань контрольної роботи
Оцінка діяльності результатів управління, підрозділи персоналом.
Забезпечення пожежної безпеки при проведенні тимчасових вогневих та інших пожежонебезпечних робіт.
Питання 8. Правила електробезпеки при експлуатації побутових електроприладів і разом із цим приладом.
Заходи щодо зниження інтенсивності електромагнітних випромінювань і постійних електричних і магнітних полів
Організація праці працівників.
Підсумки розрахунків технологічної карти
огляд живота
профілактика ХХ
Комплексний характер діяльності і гнучка організація праці.
Які методи використовуються при наймі персоналу?
виклад тексту
фарбувальна гідроізоляція
Приклад змісту пояснювальної записки дипломного проекту
Висновки
Поняття організації праці
Класифікація причин виробничого травматизму і профзахворювань
Робота дублером бригадира
Початкові дані
Пил кам'яного вугілля (антрацит)
Вихідні дані параметрів випаровування через ущільнення
Завдання 2. Розрахувати потреба повітрообмін, необхідний в камері забарвлення при виконанні фарбувальних робіт станин
бібліографічний список
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕБЕЗПЕЧНИХ І шкідливих виробничих факторів ПРИ РОБОТІ НА ПЕОМ
Обов'язки керівника
Список використаних джерел
Виклад ТЕКСТУ
додатки
Федерального державного бюджетного освітньої установи вищої професійної освіти
таблиці
Гарячий цех
Карта наладки верстата з ЧПУ
Звітність по практиці
Порядок допуску робітників до виконання газонебезпечних робіт.
ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНОГО ПРАКТИКОЮ
ситуаціях
УДК 614.8
Методичний посібник
Стану охорони праці на підприємстві
Види кадрової політики організації
Етапи формування кадрової політики фірми
Допуск дипломної роботи (проект) до захисту
Рт-жарилисти? ж?не ?рт ?ауіптілігі бойинша ?ндірістік ?імараттар мен ала?дарди? категоріялари
Радіаціонди ??жа?дайларди ба?алау практікасина арнал?ан н?с?алар
Су кезіндегі ал?аш?и к?мек
Су тас?ини кезіндегі ?рт оша?тари
Жарилис кезіндегі, жер сілкінісі кезіндегі за?имдалу оша?тари
Мазм?ни
ПО дипломного проекту
Аналіз статистичних даних про пожежі на даному та аналогічних об'єктах міністерства (відомств, галузі, регіону)
Класифікація будівельних вантажів і видів транспорту
Тема 7.Практіка кадрового забезпечення ОАР.
Основні напрямки корпоративної соціальної відповідальності.
Корпоративні соціальні інвестиції.
Причини їх появи і способи попередження.
Правовідносини щодо сприяння зайнятості та працевлаштування
Наукова організація праці. Охорона праці
РОЗДІЛ 1
Приклад виконання завдання 2
Системи цивільного захисту.
Запам'ятайте головне
Атестація робочих місць умові праці
II. Основні вимоги, що пред'являються до аварійно-рятувальним формуванням і рятувальникам при атестації
Графічна частина проекту.
При здачі чергування.
Контрольно-вимірювальні інструменти і пристосування
Правила техніки безпеки при виконанні робіт.
Абрамцево-Кудринская різьблення.
Розділ 8. Управління безпекою життєдіяльності
Організація безпечного виконання робіт з підвищеною небезпекою
Рішення тренувальних завдань
Тема 4 ВИРОБНИЧА САНИТАРИЯ
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Штучне освітлення
Визначення концентрації пилу в повітрі ваговим методом
Тема 6 ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
Організація самостійної роботи студентів
Меблі Давида Рентгена і меблі російського класицизму.
Вибір монтажного крана за необхідними параметрами
Вступ. Перспективи розвитку швейної промисловості, завдання стоять перед швейної промисловістю
Рекомендуємо
Рекомендуємо
Розглянемо порядок бухгалтерського обліку основних видів витрат, що становлять більшу частину собівартості виготовленої продукції (робіт, послуг).
Тема 11. Облік витрат господарської діяльності, готової продукції, робіт, послуг і їх реалізації
Перевірка і перегляд чинних інструкцій з охорони праці
Право-монархічні, консервативні партії
Розміри виплат одноразової допомоги на сім'ю та утриманців
Стаття 137. Право на вихідні дні
Внутрішній набір має як переваги, так і недоліки.
ВАРІАНТИ завдань для ГАЛУЗІ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК
практична складова
Замір дебіту свердловин на групових замірних установках (ГЗУ).
Система збору, підготовки і транспорту нафти, газу і води.
Фонтанна і газліфтна експлуатація свердловин.
Питання 2 Методи визначення величини показників якості
Реалізація готової продукції на підприємстві
Класифікація витрат, що формують собівартість
Методичні рекомендації щодо виконання роботи.
Визначення коефіцієнта передачі коригувального елемента підсилювача
проекти
Причини появи нової версії
Звернення команди проекту щодо внесення змін
Розробка заходів щодо зниження витрат в цеху
Порядок розробки основної розрахункової частини курсової роботи
Додаток 17
Охорона навколишнього середовища.
Додаток 1
Вимоги до оформлення письмової екзаменаційної роботи
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
Розробка ділянки
Задачі ДЛЯ контрольної РОБОТИ
Мова викладання модуля
Вимоги до оформлення графічної частини проекту
ВСТУП
Обслуговуючого персоналу на транспорті
Результати вимірювань особистісних величин
Визначення основних параметрів робочого місця оператора
Оцінка результатів вимірювань
Вимірювання параметрів робочого місця оператора
При проектуванні робочих місць на транспорті
Висновки по робочому місцю оператора
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТРАВМАТИЗМУ, ЗАХВОРЮВАНОСТІ І РОЗРАХУНОК КОМПЕНСАЦІЇ ШКОДИ ПОСТРАЖДАЛОМУ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ
Техніка безпеки
Замечаніе№2 до Додатка В.10.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Порядок розрахунку громовідводу
Нормування освітлення на транспорті
Додаток А.3
Технічні дані кондиціонера
Розрахунок системи кондиціонування повітря
Площ і транспортних споруд
І службових приміщень транспортних служб
Светораспределение світильників,
І транспортних споруд
Характеристики ксенонових ламп
Світильників (ДБН В.2.5.28-2006)
Виробничих і службових приміщень
Електрокалорифери промислового типу
Розрахунок кількості калориферів
Додаток А.2
Потерпілому в результаті нещасного випадку
Методи аналізу і оцінки виробничого травматизму
Види вентиляції на виробництві
Виробничих приміщень та транспортних служб
Визначення теплової потужності системи опалення
Системи опалення виробничих приміщень
Підбір вентилятора
Схеми заземлювачів і розрахункові залежності для визначення
Схеми сполучних смуг і розрахункові залежності
Методика розрахунку захисного заземлення
Особливості пристрою захисного заземлення
Від ураження електричним струмом
додаток А.7
Методи і засоби гасіння пожеж на транспорті
додаток А.8
Оцінка ефективності блискавкозахисту
ВИСНОВОК
Розрахунок автоматичної установки газового пожежогасіння
Визначення витрати води на внутрішнє пожежогасіння


перша | Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати