На головну

Охорона праці

сторінка 3

Каталог - Охорона праці на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Види інструктажів з пожежної безпеки. Періодичність їх проведення
МДК 01.03.Техніческое оснащення торгових організацій і охорона праці
Основні заходи щодо попередження аварійних ситуацій і забезпечення готовності до них
Основні вражаючі фактори електричного струму
Розрахунок економічної ефективності проектування підстанції 500/220/10
Розрахунок захисних заземлення
Телекомунікаційні мережі 2 сторінка
Розрахунок повітрообміну в зварювальних цехах
Розрахунок місцевої витяжної вентиляції
Розробка и Зміст інструкцій з охорони праці на підпріємствах
Чісельність служби охорони праці
Характеристика основних вогнегасних речовин і принципи гасіння пожежі
Визначення рівня шуму у виробничих приміщеннях.
Розрахунок загально штучного освітлення приміщення за методом коефіцієнта использование світлового потоку
Фізичні та фізіологічні характеристики шуму і вібрації
Нормування, методи і засоби оцінки мікрокліматичних умов праці
Соціальний захист в країнах ЄС
Телекомунікаційні мережі 1 сторінка
Вимоги до персоналу, який обслуговує електроустановки
Організаційні заходи, що забезпечують безпеку робіт.
Аналіз небезпечних и шкідливих факторів умов праці в организации
Заходи пожежної профілактики. Заходи і засоби пожежогасіння
Дія провідника при виникненні витоку струму на корпус вагона.
Заходи безпеки при виконанні радіомонтажних робіт.
площинні Розмітка
Матеріальне стимулювання праці
Визначення економічних НАСЛІДКІВ виробничого травматизму та ПРОФЕСІЙНИХ захворювань
Лекція 1. Організація праці, її основні напрямки, сутність і роль в системі управління підприємством
Аналіз и оцінка стану охорони праці
Порядок і терміни проведення інструктажу і перевірки знань з пожежної безпеки. Порядок навчання персоналу з пожежної безпеки. Протипожежні тренування. р.II Пр.МЧС
ОНОВЛЕННЯ КАДРОВОГО СКЛАДУ ПІДПРИЄМСТВА
Сходи. Драбини, ліси, люльки.
Екобіозащітной техніка.
Забезпечення працівників підприємства змивають і знешкоджувальними засобами
Ручний електрифікований інструмент та знижувальні трансформатори безпеки.
ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Нормування і контроль параметрів шуму, вібрації, інфра-та еле
Вимоги, що пред'являються до організації робочого місця офісного працівника.
Вентиляція виробничих приміщень
Вибір електрообладнання вимикачів, роз'єднувачів, трансформаторів струму, трансформаторів напруги, шин
Основні форми кооперації праці на підприємстві
Порядок зберігання ЗІЗ і догляду за ними. Контроль за станом засобів захисту.
Проблеми сучасної оплати праці
Оцінка ефектівності модернізації та ЗАХОДІВ относительно охорони праці
Електробезпека
Забезпечення комфортних умов мікроклімату
Режими праці та відпочинку при професійній роботі з персональним комп'ютером.
На організм людини. Нормування, нормалізація параметрів мікроклімату РОБОЧОЇ зони
Фотографія робочого часу, її цілі, методика проведення, обробка та аналіз даних
Менталітет сучасної молоді: фактори трансформації
Резистори й реостати. Призначення, пристрій і технічні характеристики.
Телекомунікаційні мережі 4 сторінка
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ПРАВИЛА ДЕРЖАВНОГО ІНСПЕКТОРА ПРАЦІ ТА ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ВИКОНАННЯ завдання
Телекомунікаційні мережі 3 сторінка
Мікроклімат виробничих приміщень та его нормування
Способи зниження зорового і кістково-м'язового стомлення офісних співробітників.
Якщо в трудовому договорі не обговорений термін його дії, то договір вважається укладеним на невизначений строк.
Порядок включення електродвигуна для випробування.
Фотохронометраж: сутність, сфера застосування, методика спостереження та обробка даних
Міжгалузеві Правила з охорони праці (Правила Безпеки) при експлуатації електроустановок.
Порядок закінчення роботи.
Державна експертиза умов праці та її функції
Аналіз и оцінка стану охорони праці 2 сторінка
Регламентовані перерви при професійній роботі з персональним комп'ютером.
Санітарними правилами і нормами (СанПіН) 2.2.4.584-96 Гігієнічні вимоги до мікроклімату виробничих приміщень.
Аналіз и оцінка стану охорони праці 3 сторінка
Розрахунок штучного освітлення.
Горючі і легкозаймисті рідини. Концентраційні межі запалення
Характеристика електромагнітного випромінювання і методи захисту
Виникнення і розвиток науки про організацію праці в країні і за кордоном
Безпека експлуатації електроустановок
Гнучка і розвальцьовування труб
Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи
Призначення, принцип дії і складові частини редуктора тиску.
Порядок застосування, погашення, зняття та оскарження заходів дисциплінарного стягнення.
Лекція 3. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД НЕБЕЗПЕК ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ І технологічних процесів, екобіозащітной ТЕХНІКА.
Дії провідника при заклинювання колісних пар.
Нормування і захист працюючих від ультрафіолетового випромінювання
Засоби оповіщення та гасіння пожеж
Організаційно-технічні заходи, що забезпечують безпеку робіт з електроустановками СМ.
Акт Перевірки стану охорони праціна "__" _________ 20 __ року
Вимоги охорони праці до змісту території, приміщень та робочих місць.
завдання
Основоположні принципи Конституції Російської Федерації, що стосуються питань праці
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
Автоматичні стаціонарні системи пожежогасіння
Основні елементи, функції і принципи організації праці
Будівельна і кліматична характеристика району
Система захисту ПРАЦІВНИКІВ на виробництві 3 сторінка
Зберігання, використання та передача персональних даних працівників.
Структура органів державного управління охороною праці
Предмет трудового права. Методи правового регулювання суспільно-трудових відносин.
Діелектричні рукавички, діелектричне взуття. Діелектричні килимки. Призначення, вимоги до них, правила користування.
Методи очищення повітря. Апарати для захисту атмосферного повітря від промислових забруднень.
квиток №9
ВИДИ медогляд і ЦІЛІ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ
Документації У БУДІВНИЦТВІ
Система управління охороною праці
Система захисту ПРАЦІВНИКІВ на виробництві
Поняття, основні принципи, сторони, рівні і форми соціального партнерства. Роль колективних договорів і угод в їх реалізації.
Адміністративний контроль за дотриманням вимог безпеки покладено на
трудові конфлікти
Індивідуальні засоби захисту працюючих від впливу шкідливих речовин
Завдання №1. Зробити розрахунок площі світлових прорізів в аудиторії.
Система захисту ПРАЦІВНИКІВ на виробництві 1 сторінка
Заходи, що забезпечують поліпшення мікроклімату виробничих приміщень. Отопопленіе, вентиляція, кондиціонування повітря.
Методи і засоби забезпечення нормального мікроклімату і повітряного середовища в робочій зоні
Захист від впливу шкідливих речовин
Класифікація промислових протигазів.
Поняття про спалах. Самозаймання та самозаймання
Розрахунок повітрообміну за надлишком тепла у пріміщенні
Соціальної політики Росії
Рульова трапеція. Призначення, пристрій, несправності.
Основні правила пожежної безпеки при роботі з офісним обладнанням.
Система соціального захисту населення в США
Прислів'я народів світу про працю і працьовитість
Вплив параметрів мікроклімату на людину.
Розрахунок траверси-балки
Обмеження прямої і відбитої блесткости від джерел світла.
Назвіть основний принцип державної політики в галузі охорони праці.
ОСНОВНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ВИСОТІ З ВИКОРИСТАННЯМ засобів підмощування
РОЗДІЛ 9
Вимоги до оформлення реферативного повідомлення та презентації
Вплив пилу на організм працюючих
Пенсія у зв'язку з особливими умовами праці
Пояснювальна записка
Обмеження спільної роботи родичів
Регулювання частоти обертання асинхронного двигуна перемикання числа пар полюсів
ІV Міждержавні стандарти системи стандартів
Ефективність вдосконалення організації праці
Аналіз електричних мереж за небезпекою ураження струмом
Пожежна зв'язок і сигналізація на підприємстві
Дія провідника при саморозчепленні вагонів в поїзді.
Аналіз небезпечних и шкідливих виробничих факторів
Нормування і контроль параметрів мікроклімату виробничих приміщень
Вимоги до умов праці на робочому місці
ГОСТ 12.1.012-90 чисельні значення норм виброскорости і віброприскорення повинні бути помножені на 0,4, а значення їх рівнів - зменшені на 8 дБ.
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.
Призначення, пристрій і принцип дії реле прискорення Р-52Б-3
Схеми включення людини в електричний ланцюг
Контакторна панель ТП-94В. Монтажна схема та призначення змонтованих на ній апаратів.
Прилади, методи і порядок вимірювання рівня шуму на робочому місці з метою АРМ.
Складання пояснювальної записки
Що вивчає охорона праці
Аналіз загальної суми витрат на надання послуг
Критерії комфортності.
Небезпечні і шкідливі виробничі фактори та захист від них
Сітуаційні завдання
Безпека в ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ сітуаціях на досліджуваному об'єкті
Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві
Штанги, кліщі ізолюючі. Покажчики, сигналізатори напруги. Принцип дії. Правила використання.
Пристрій і робота з приладом люксметр Ю-116 (Ю-117).
Використання коштів технічної естетики для поліпшення умов праці
Визначення и розрахунок уровня ПРОФЕСІЙНОГО ризико
Види пожежної сигналізації і зв'язку
Предмет безпеку життєдіяльності (охорона праці), його зв'язок з іншими науками. Соціально-економічне значення праці.
Розрахунок і підбір ремонтно-технологічного обладнання
ОСНОВНІ ОЗНАКИ ПОРУШЕННЯ ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИХ функцій організму ЛЮДИНИ
Безкоштовне забезпечення працівників молоком і лікувально-профілактичним харчуванням
Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці
Вимоги до персоналу та організації роботи з персоналом з охорони праці.
Тема 2.4 Захист від шуму і вібрації
СТАН запиленості НА окремий виробництво
Оснащення робочого місця
Вплив освітлення на здоров'я людини та ее працездатність
Вимоги до водопостачання і водовідведення підприємств
Призначення, пристрій і характеристики струмоприймачів.
Розділ IV Пожежна безпека
Зведення однойменних затрат робочого часу
Додаткові (спеціальні) підстави звільнення окремих категорій працівників.
Оцінка уровня захворюваності на підприємстві
приклад 3.6
Зразок оформлення титульного аркуша реферативного повідомлення
Кількісна оцінка вибухонебезпечне ™ технологічних об'єктів
Аналіз витрат на рубль наданих послуг
Додаткові (спеціальні) підстави звільнення за порушення трудової дисципліни.
Гігієнічні вимоги до робочому одязі, догляд за нею
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Розрахунок природного освітлення
Охорони праці в Україні
Глава 2. ЕЛЕКТРИЧНИЙ МОНТАЖ радіотелевізійної апаратури
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві
Нормування мікроклімату в офісних приміщеннях.
Класифікація приміщень (умов робіт) за небезпекою ураження електричним струмом
В якому випадку проводиться позачергова перевірка знань.
Характеристика джерел штучного освітлення
БЕЗПЕКА при проведенні земляних робіт.
Гарантійні виплати, доплати і їх види.
Види виробничого освітлення, нормування освітленості і вимоги до систем освітлення
Правове становище профспілок.
Тема: Розрахунок ПРИРОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ
Вибір роз'єднувачів і вимикачів 35 кВ
Виробничі отрута. Класифікація, Вплив на організм людини. Захист від шкідлівого впліву виробничих отрут на організм людини
Розділ III. Техніка безпеки 1 сторінка
Шум і вібрації. Захист від шумів і вібрацій
Постанова Уряду РФ від 23.09.02 р № 695
Електрозварювальні роботи.
Санітарно-гігієнічні умови при роботі з ПЕОМ
Підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин.


перша | Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати