На головну

Біологія

сторінка 22

Каталог - Біологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Інтраоральні методи.
Будова і функції клітинного ядра. Рівні укладання хромосом. Каріотип людини. Клітинний цикл. Способи репродукції клітин (мітоз, амитоз, Ендомітоз, ендоредуплікація).
В) жарада гіперемія, ісік ж?не ауру сезімні? ?л?аюп
Гіпотези (теорії) старіння
Гендік інженерія - ХХ ?асир жемісі
Предмет антропології як науки. Загальний нарис історії антропології.
МІКРОБІОЛОГІЯ м'яса і м'ясопродуктів 2 сторінка
Класифікація переломів. Техніка переломів.
Класифікація виробничих отрут
Аналіз статевої структури населення Росії
Розрахунок ступеня денатурації білка
біологічні методи
Ультрафіолетове випромінювання і його дію
Безпека харчових продуктів
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ.
Клініка 1 ступеня зневоднення
Раси людини. Теорії формування рас.
Визначення класу небезпеки за відсутності ГДК в грунті
Глікофосфоліпіди.
Генетико-математичні методи аналізу кількісних і якісних ознак
Генетичні основи онтогенезу
Несприятливі фактори середовища проживання
Явище, при якому досить одного полімерного домінантного гена для повного прояву ознаки.
Питання. Основні рушійні фактори еволюції роду homo. Співвідношення біологічної та соціальної еволюції на різних етапах антропогенезу.
КОНЦЕНТРАЦІЯ АНТИБІОТИКА У КРОВІ
еволюція скелета
Розділ 8. ЛЮДИНА І КОСМОС. СУЧАСНА ЕКОЛОГІЯ
Та?ирип: Метрологіяли? факторлар
тромбоз
Променеві методи дослідження КСС.
Рентгеноанатомія зубів і щелеп.
C. Зменшиться в 8 разів.
Фрактальний хаос в організації нейронів
Генетичне рівновагу популяції
Методичні вказівки для студентів до практичного заняття № 6.
етиленгліколь
Вплив температури на інтенсивність фотосинтезу
Основні теорії старіння
Доказ генетичної ролі ДНК.
Закономірності успадкування ознак при статевому розмноженні
Гетерозис, його біологічні особливості та причини виникнення 3 сторінка
Спадкування при взаємодії генів
АНТИБІОТИКИ. МІКРОБІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ХІМІОТЕРАПІЇ
Антисептика (визначення, види, основні асептичні засоби).
Визначення сечовини в сироватці крові за кольоровою реакцією з діацетілмонооксімом.
Вплив лазерного випромінювання на шкіру
Убиті вакцини можна розбити на 2 великі групи корпускулярні і молекулярні.
Відносний характер домінування
хроматиди;
Манн-Уітніді? U- крітерійі.
Орташа м?ндер арасинда айирмашили? бар (Немес немає) турали болжамди тексеру ?шін параметрлік крітерійлер
Причини електротравматизму в побуті.
Закономірності успадкування ознак при статевому розмноженні
Е) Полярної головки і неполярного хвоста
Лекція 1. Введення. Молекулярні основи спадковості
Сальмонельоз (МКБ-10 А 02. 0-02. 9)
Умови спуску стічних вод промислових підприємств в водойми
При проведенні дуоденального зондування яка з фаз відповідає часу виділення міхурової жовчі?
Спадкування кількісних ознак
Слизової оболонки порожнини рота людини
C. Різниця потенціалів, що виникає між внутрішньою і зовнішньою сторонами мембрани, виміряна в стані фізіологічного спокою.
Визначення і завдання токсикології
Відбір і методи відбору, використовувані в селекції рослин
Анатоксин дифтерійно-правцевий адсорбований рідкий (АДС-анатоксину) (Росія)
A) дерттік ?оспалари бар ерітроціттер
Дитина 4 міс надійшов до стаціонару в зв'язку з недостатньою збільшенням у масі. Що з перерахованого стало основним критерієм діагнозу гіпотрофія II ступеня.
Схема регуляції водно-сольового обміну
2 сторінка
Похідні пурину.
Понеділок, фактори середовища та їх характеристика.
Класифікація та номенклатура вітамінів
Особливості роботи пожежних-рятувальників в осередках особливо небезпечних інфекцій.
Лекція 6. РОЗПОДІЛ КЛІТИН І ВІДТВОРЕННЯ
Теорія стаціонарного стану
Ріст і розвиток організму
Студенттерге арнал?ан п?нні? ба?дарламаси
Завдання для самостійного рішення
C. Для приведення у відповідність розмірності розкиду випадкової величини з розмірністю самої випадкової величини.
Головне ланка патогенезу. Порочне коло.
Лекція №1 4 сторінка
Методичні вказівки до семінарських занять
методична розробка
Тести для самоконтролю
Місце російської науки в системі світової науки і її сучасні проблеми.
Правда Дарвіна і брехня дарвінізму.
Адаптація та акліматизація.
Досвід №2. Визначення змісту перекису водню перманганатометріческім титруванням.
Лекція №16 Введення в екологію.
Популяційна концепція рас
Адам ж?не ?о?ам
Лекція 4. МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ
Загальні закономірності руху крові по кровоносній руслу.
Патологіяли? фізіологія
технологічні чинники
Ситуаційні завдання.
Методи дослідження в популяціціонной генетиці.
внутріпопуляціонной поліморфізм
апоптоз
Лекція №1 1 сторінка
Аллопатрических (географічне) видоутворення
Рентгенодіагностика.
Органели із захисною і травної функцією
Ентальпійного і ентропійний фактори 7 сторінка
Завдання потребує розгорнутої ВІДПОВІДІ в довільній форме.
C. Найменша відстань між подразниками, при якому останні сприймаються як роздільні.
Теорія біфуркацій і катастроф
теорії антропології
Образотворчі засоби наочності 1 сторінка
Образотворчі засоби наочності 3 сторінка
5 сторінка
Аутоаллергические (аутоімунні) захворювання
Тестовий контроль з 20 питань.
Вирішення задач.
Лекція №29 Молекулярна генетика. Докази ролі ДНК у передачі спадкової інформації.
Поняття про породу. Основні особливості породи
Самопресування і пресування сирів
Розділ 2. Методичні вказівки З ВИВЧЕННЯ ЗМІСТУ ТИМ І РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ
Матеріалди? ішіндегі жилу ж?не ил?ал тасимал.
За проведення практичних і лабораторних занять для студентів
Завдання до контрольної роботи
Короткі методичні вказівки для роботи на практичних заняттях.
Взаємодія неалельних генів (Лекція вчителя)
мутационная мінливість
Основні етапи еволюції тварин
Ознаки гострих отруєнь дезінфікуючими засобами.
Отруєння тварин рослинами містять ціанглікозіди.
Біологія розвитку. Життєвий цикл розвитку як відображення їх еволюції. Онтогенез і його періодизація.
Ізолювання токсичних речовин підкисленим спиртом.
Хімічний склад і гідрохімічний режим річок.
Вакцина Регевак В (Росія)
Тестовий контроль з 20 питань.
Загальна технологічна схема виробництва плавлених сирів
Перетворення токсичних речовин в організмі
B. результату випробувань. 1 сторінка
Геномної імпрінтінг і аномалії запліднення
Завдання 1
Загальна характеристика класу павукоподібні (Arachnoidea). Розподіл на загони. Медичне значення окремих представників.
Систематичне положення і характеристика риккетсий. Збудники рикетсіозів. Патогенез, імунітет, методи діагностики висипного тифу.
Та?дама орта
Гігієнічні вимоги до організації нецентралізованого водопостачання населених місць. Контроль за якістю води; методи дезінфекції водозабірних споруд і води в них.
СТАТІСТІКАЛИ? БОЛЖАМДАР Ж?НЕ Олард ТЕКСЕРУ
Електропровідність клітин і тканин для ланцюга змінного струму. Імпеданс клітин і тканин.
Типи взаємовідносин мікроорганізмів
Молекулярні механізми передачі нервового імпульсу через синапс.
Жедел апендицит
Невіддільність людини від біосфери
прокол рубця
заняття №12
У здорових батьків народився син з фенілкетонурією, но Завдяк спеціальній дієті розвівався нормально. Які форми мінлівості обумовлюють прояви хвороби та одужання?
Процеси матричного синтезу в клітині. Процес транскрипції у про- і еукаріот. Етапи транскрипції. Промотор. Термінатор. Транскріптон.
Загальний патогенез порушень діяльності нервової системи
Б. Комплекс протикомариних заходів в осередках різного типу
Пластичний обмін, його етапи їх характеристика. Біосинтез білка.
Антропоїди: сумна історія
Класифікація отрут
Короткий опис предмета
Відстань між генами;
Роль паразитології моніторингу
Мейоз як процес утворення гаплоїдних клітин (гамет). Біологічне значення мейозу. Розмноження організмів як механізм, що забезпечує зміну поколінь. Гаметогенез.
Закриті ушкодження (забій, розтягнення, здавлювання, перша допомога, лікування).
Формування противобактериального імунітету
Завдання для самостійного рішення
Приклади питань тестового контролю знань
в повітрі робочої зони
Соматичні мутації, приклади
Особливості біологічного рівня організації матерії
Класифікація органічних речовин за будовою вуглецевого ланцюга і природою функціональних груп.
Біологія поведінки ». Глава з книги
завдання №27
Методика роботи з штучними нейронними мережами
Патофізіологічні порушення при депресії, тривожних розладах і алкоголізмі
Довгожителі. Проблеми старіння; фактори, що впливають на тривалість життя
Аза?стан Республікасини? Білім ж?не ?илим Міністірлігі
Вікові індивідуальна особливості людини і їх зміна.
основи екології
методична розробка
завдання №1
Тема 31 Биогеохимическая діяльність мікроорганізмів
B. Частота, акустичний спектр, амплітуда.
Температура води і льодові явища.
Моделювання в MATLAB
IV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
Металів на плазмоліз протоплазми рослинної клітини
Поняття про каріотип людини
Кількість ДНК в еволюції видів або С-парадокс
Алгоритми променевого обстеження при патології органів дихання та середостіння.
Бактеріологічне (біологічне) зброю, як зброя масового ураження
Словник основних термінів і понять
Порядок і хаос в матеріальному світі, роль синергетики в осмисленні цих явищ.
Технології олійно-жирових продуктів
C. які ніколи не можуть наступати одночасно в результаті даного досвіду.
IX. ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ
Основні поняття про природу ЖИТТЄВИХ ПРОЦЕСІВ
Класифікація отрут
Отруєння похідними феноксікіслоти.
Класифікація вуглеводів
Тинисти? гіпоксія кезінде оттегілік к?рсеткіштерді? ?згерістеріне жататини
Питання. Історія сучасних рас. Популяційна концепція рас.
ТЕСТ 8. Основи антропогенетики 4 сторінка
Частина 1


перша | Попередня | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати